مینا خوئینی
بوشهر در محاصره کرونا ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
مینا خوئینی

بوشهر در محاصره کرونا

با تعطیلی مدارس در استانهای مختلف و تصور تاثیر گرما بر کنترل ویروس ، خیل عظیم مسافران از استان قم و سایر استانها به بوشهر سراریز شده است. مدیریت بحران استان در خواب خوش بوده و کمترین مایحتاج مردم در این شرایط ؛ ماسکهای بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده نیز تامین نشده است و […]