نایبند
کسب سود به واسطه تغییر اکوسیستم؟جنابان نهادهای نظارتی، اهمال هم حدی دارد!!!! ۱۵ آبان ۱۳۹۹
مستعار (فعال اجتماعی جنوب استان بوشهر)

کسب سود به واسطه تغییر اکوسیستم؟جنابان نهادهای نظارتی، اهمال هم حدی دارد!!!!

با دقت بخوانید:هتلی با مالکیت شرکت پلیمر اریاساسول،در پارک ملی دریایی نایبند حال ساخت می باشد. با این سوالات شروع میکنم:چرا سازمان های مربوطه مجوز ساخت همچنین هتلی را در اولین پارک ملی دریایی ایران صادر کرده اند؟ چه معامله ای و یا کار کارشناسی(احتمال بسیار کم!!!) صورت گرفته است که به این آسانی موضوع […]