هدفمندی
۴ هزار میلیارد تومانی که واریز نشد!!! ۲۱ آبان ۱۳۹۹

۴ هزار میلیارد تومانی که واریز نشد!!!

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه شیوه توزیع ۴ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها که در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته، شفاف و روشن نیست، گفت:‌ ۴ هزار میلیارد تومان درآمد خوراک پتروشیمی در سال ۹۸ به حساب هدفمندی واریز نشد. وی در پاسخ به این سوال که […]