هوای تازه
گفتگوی نصیر بوشهر با سعیدجهانپولاد ، شاعر ، مترجم ، پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات تطبیقی ملل ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
هوای تازه

گفتگوی نصیر بوشهر با سعیدجهانپولاد ، شاعر ، مترجم ، پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات تطبیقی ملل

گفتگوی صفحه ادبی هوای تازه نشریه نصیر بوشهر، با سعیدجهانپولاد، شاعر، مترجم ، پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات تطبیقی ملل گفتگو کننده:موسی زنگنه ۱)با سپاس از شما به خاطر مشارکت در این گفتگو؛ ابتدا جهت آشنایی مخاطبان،رزومه ای از فعالیت های ادبی تان را بفرمایید سعید جهانپولاد جهانپولاد، سعید (تهران ۶ دی ۱۳۴۷ش- ) شاعر، […]