وحید حسن احمدی
اصولگرایان با رئیسی خواهند آمد اصلاح طلب ها با لاریجانی!! 20 فروردین 1400
وحید حسن احمدی

اصولگرایان با رئیسی خواهند آمد اصلاح طلب ها با لاریجانی!!

نصیر بوشهر – وحید حسن احمدی – سودای پاستور وسوسه کننده است ولی پوشیدن ردای آن به این آسانی نیست. بحث انتخابات ریاست جمهوری در کنار شورای شهر و روستا مشارکت را از انتخابات مجلس فراتر خواهد برد این تنها احتمالی است که میتوان با قاطعیت در موردش اظهار نظر کرد. اما چینش دو طیف اصلی […]