وحید واعظی
بعضی از اعضای شورا از عملکرد شورای شهر رضایت ندارند! 08 دی 1398
وحید واعظی شهردار اسبق چغادک و سیراف

بعضی از اعضای شورا از عملکرد شورای شهر رضایت ندارند!

قبل از پاسخ به سوالات مطرح شده باید بیان نمایم که شورا در بحث انتخاب شهردار که مهم ترین وظیفه هر شورای شهر است ضعیف عمل نموده است که این موضوع را برخی از اعضا شورا که با آنها صحبت میشود نیز بیان مینمایند شورا همچنین در بحث پسماند تملک وبازگشایی معابر نیز قوی عمل ننموده […]