وزارت صنعت معدن و تجارت
افراد خاصی اجازه تامین میوه استان را دارند که در این زمینه باید رفع انحصار شود ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دلایل گرانفروشی میوه و سبزیجات در بوشهر

افراد خاصی اجازه تامین میوه استان را دارند که در این زمینه باید رفع انحصار شود

*۱-آیا در بوشهر نسبت به شهرستانها و استانهای دیگر میوه گران فروخته می شود یا نه ؟* بله صد در صد، استان بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تولید میوه و مرکبات این محصولات از خارج استان تهیه می شود،فاصله زیاد ما به استان فارس و عدم صدور محصولات خاص باعث می […]

درچغادک و برازجان که فاصله کمی با شهر بوشهر قرار دارد اما قیمت میوه از شهر بوشهر کمتر است ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دلایل گرانفروشی میوه و سبزیجات در بوشهر

درچغادک و برازجان که فاصله کمی با شهر بوشهر قرار دارد اما قیمت میوه از شهر بوشهر کمتر است

قیمت میوه را باید باتوجه به اقتصاد خرد بررسی کرد. اما چون سوال شما مربوط به یک شهر از استان بوشهر است. بنابراین افزایش قیمت میوه بیشترین دلیل آن به میزان کاهش عرضه در سطح شهر است. بنظرم بدلیل کورنا بازارچه های هفتگی پنج شنبه بازار و جمعه بازار تعطیل شده و این نیز می […]