وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارشاد قصد تعطیلی مطبوعات مستقل محلی را دارد! ۲۸ مهر ۱۳۹۹
اعتراض جمعي از نشريات محلي استان بوشهر:

وزارت ارشاد قصد تعطیلی مطبوعات مستقل محلی را دارد!

معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سلام و احترام به استحضار میرساند که آن معاونت محترم به تازگی دستورالعملی را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها از جمله استان بوشهر ارسال کرده است که مطابق آن، تخصیص آگهی به نشریات، مشروط به نظم انتشار هشتاد درصدی آنها شده است. صدور […]