پتروشیمی مبین
استعفای مدیر عامل پتروشیمی مبین؟ ۰۲ آذر ۱۴۰۱

استعفای مدیر عامل پتروشیمی مبین؟

زیان سنگین پتروشیمی مبین به کشور 🔸️پتروشیمی مبین در شرایطی که بایستی تدابیر هرگونه خرابی را مدنظر قرار دهد بیکباره یوتیلیتی پتروشیمی های مهم همجوار خود را قطع می کند به طوری که مدت دو هفته است که شکستگی خط C آب دریا و نشتی سیستم خطوط لوله آب خنک کننده مبین انرژی باعث شده […]

ضربه سنگین ‎پتروشیمی مبین به صنعت پتروشیمی! ۲۳ آبان ۱۴۰۱

ضربه سنگین ‎پتروشیمی مبین به صنعت پتروشیمی!

  🔸نفت ما در توئیتی نوشت؛ پتروشیمی مبین به دلیل سومدیریت از مدار خارج شده و باعث تعطیلی پتروشیمی های جم، پردیس و پارس شده است و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت! جالبتر اینکه احتمالا بعد از قطع یوتیلیتی،خوراک ‎گاز این مجتمع ها نیز به دلیل برودت هوا قطع شود!