پتروشیمی مرجان
دو گزینه برای مدیر عاملی پتروشیمی مرجان ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

دو گزینه برای مدیر عاملی پتروشیمی مرجان

دو گزینه برای مدیر عاملی پتروشیمی مرجان براساس آخرین خبرها بزودی گزینه نهایی مدیر عامل پتروشیمی مرجان از بین امیر اکبری و غلامرضا رحیمی انتخاب خواهند شد این درحالیست که باتوجه به بازنشست بودن سرپرست فعلی این پتروشیمی در شهریورماه یکی از این گزینه ها معرفی خواهد شد.