پتروشیمی مهر
مدیرعامل پتروشیمی مهر تغییر کرد/ چه کسی مدیرعامل شد؟ 28 تیر 1400

مدیرعامل پتروشیمی مهر تغییر کرد/ چه کسی مدیرعامل شد؟

خبرمی‌رسد دکتر علی حسینی مدیرعامل سابق پتروشیمی مهر ۱۴ تیرماه امسال پس از اتمام مجمع این شرکت استعفا داده و مقدم معاونت پشتیبانی مجتمع پتروشیمی مهر که از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ دراین مجموعه مشغول به فعالیت بوده جانشین وی شده است. دکتر عبدالله مقدم مدیرعامل بر صندلی نشسته جدید این پتروشیمی حدودا چند هفته […]