پریسا عظیمی
سواحل جنوب در بحران کرونا تعطیل است! ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
دور هرمزگان و بوشهررا خط بکشید

سواحل جنوب در بحران کرونا تعطیل است!

  «در تعطیلات نوروزی دور استان های بوشهر و هرمزگان را خط بکشید.» مخاطب این پیام مسئولان این دو استان، بیش از همه ساکنان نواحی مرکزی و جنوبی ایران و پایتخت نشینان هستند که هر سال از مسیرهای جاده ای، هوایی و ریلی خود را به سواحل و بازارهای این دو استان می رساندند و […]