پوزگه
فرو ریختن یکی از زیباترین میراث طبیعی کشور در بندر امام حسن 30 آذر 1398
حسین مدرسی

فرو ریختن یکی از زیباترین میراث طبیعی کشور در بندر امام حسن

بندر امام حسن در فاصله ۱۳۵ کیلومتری شمال بوشهر در کنار تاسیسات نفتی فلات قاره بهرگان واقع شده است. سواحل ماسه ای – صخره ای این بندر از معدود سواحل بکر و زیبای جنوب است و مناظر نابش در کمتر ساحلی دیده می شود یکی از زیباترین میراث طبیعی جنوب کشور بنام صخره پوزگه در […]