کریم صفایی
مکتب سلیمانی و انتظار یک ملت عزتمند ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
کریم صفایی فعال اجتماعی

مکتب سلیمانی و انتظار یک ملت عزتمند

نصیر بوشهر – کریم صفایی – در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ قرار داریم و سال ۱۴۰۰ سال حساس و تعیین کننده برای ملت بزرگ ایران خواهد بود ونظام اسلامی در خرداد ماه سال آینده سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ خود را برگزار خواهد کرد .انتخاباتی که بسیار مهم بوده و مردم عزیز ایران اسلامی انتظار […]