کوپن
خبر بد برای بازنشستگان/ پول توزیع کوپن از جیب بازنشستگان ۱۳ آبان ۱۳۹۹

خبر بد برای بازنشستگان/ پول توزیع کوپن از جیب بازنشستگان

مجلس یازدهم اخیراً برای تأمین بن کالاهای اساسی مقرر کرده ۱۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه به منابع مورد نیاز طرح کالاهای اساسی اختصاص داده شود. این بند مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان است. طبق بند الحاقی به تبصره «۲» لایحه بودجه سنوات، دولت […]