کیشهر
شهر تاریخی کیشهر در بندر ریگ ۱۹ دی ۱۳۹۸
امیرحسین تاجدینی

شهر تاریخی کیشهر در بندر ریگ

نگاهی به جغرافیای طبیعی و تاریخی بندر ریگ بخش بندر ریگ با مساحتی حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع و شهر بندر ریگ دو نیم کیلومتر مربع مساحت و حدود یک تا ۳ متر ارتفاع از سطح دریا در ساحل شمالی خلیج فارس و در قسمت جنوبی شهرستان گناوه در موقعیت جغرافیایی ۳۹ درجه و ۲۵ دقیقه […]