فعالیت ماهانه دی ۱۴۰۲ پلیمر آریاساسول (#آریا) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   ✅افزایش ۶.۰۵ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۴۰.۱۷ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با دی ۱۴۰۱ ✅رشد ۲۳.۳۲ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با […]

فعالیت ماهانه دی ۱۴۰۲

پلیمر آریاساسول (#آریا)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

✅افزایش ۶.۰۵ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۴۰.۱۷ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با دی ۱۴۰۱

✅رشد ۲۳.۳۲ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین