پتروشیمی نوری با فروش 107 هزار میلیارد تومانی خود در سال مالی 1401 توانست به رتبه اول شرکت های پتروشیمی و رتبه 13 در میان شرکت های برتر ایران را کسب کند.

بیست و ششمین همایش رتبه بندی ۱۰۰ شرکت های برتر ایران امروز برگزار و مهمترین شرکت های پتروشیمی با شاخص بالاترین میزان فروش در سال مالی ۱۴۰۱ معرفی شدند.

 

 

۱۳-پتروشیمی نوری: ۱۰۷ همت

۲۳- پتروشیمی بندرامام: ۶۱ همت

۲۶- پتروشیمی پارس: ۵۲ همت

۲۷- پتروشیمی بوعلی: ۵۰ همت

۳۰- پتروشیمی جم: ۴۷ همت

۳۱- پتروشیمی پردیس: با ۴۴ همت

۳۶- پتروشیمی مارون: ۳۸ همت

۴۴- پلیمر آریاساسول: ۳۰ همت

۵۴- پتروشیمی تندگویان: ۲۳ همت

۵۶- پتروشیمی زاگرس: ۲۲ همت

۶۰- پتروشیمی اروند: ۱۹ همت

۸۲- پتروشیمی تبریز: ۱۳ همت

۹۶- پتروشیمی خارک: ۱۲ همت

۱۰۴- پتروشیمی لاله: ۱۱ همت

۱۱۰- جم پیلن: ۹ همت

۱۱۲-پتروشیمی فن آوران: ۹ همت

۱۱۹- پتروشیمی کرمانشاه: ۸ همت

۱۵۴- پتروشیمی اصفهان: ۵ همت

  • منبع خبر : انرژی پرس