پتروشیمی نوری (#نوری)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   ✅افزایش ۲۶.۱۱ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۱۳۵.۰۳ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با مهر ۱۴۰۱ ✅رشد ۳۰.۸۹ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پتروشیمی نوری در […]

 

پتروشیمی نوری (#نوری)

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

 

✅افزایش ۲۶.۱۱ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۱۳۵.۰۳ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با مهر ۱۴۰۱

✅رشد ۳۰.۸۹ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

پتروشیمی نوری در شش ماهه گذشته نیز عملکرد موفقی را با مدیر عاملی مهندس تقی صانعی به ثبت رسانده است.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین