فعالیت ماهانه خرداد ۱۴۰۳ پتروشیمی زاگرس (#زاگرس) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۵۳.۵۸) درصدی فروش خرداد ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته ⭕️کاهش (۲۵.۳۴) درصدی فروش خرداد ۱۴۰۳ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۲ ⭕️کاهش (۱۲.۷۷) درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت […]

فعالیت ماهانه خرداد ۱۴۰۳

پتروشیمی زاگرس (#زاگرس)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

⭕️کاهش (۵۳.۵۸) درصدی فروش خرداد ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته
⭕️کاهش (۲۵.۳۴) درصدی فروش خرداد ۱۴۰۳ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۲
⭕️کاهش (۱۲.۷۷) درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

افت فروش جدی زاگرس. شرکت در خرداد ماه ۱۱۱۴ میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۲ ماه قبل به ترتیب ۵۳% و ۵۲% افت داشته است.

✅ تولید متانول شرکت در این ماه تنها ۵۸۵۰۰ تن بوده که افت فاحش ۴۴% نسبت به ماه قبل داشته است. همچنین فروش مقداری نیز با کاهش محسوس ۵۴% همراه بوده است. شرکت اورهالی نداشته است و اعلام خاصی نیز در کدال مبنی بر این کاهش چشمگیر نداشته است.

✅ نرخ متانول صادراتی شرکت در ماه گذشته ۳۰۵ دلار به ازای هر تن بوده که مشابه اردیبهشت ماه می‌‌باشد. متانول داخلی نیز حوالی ۲۳۴ دلار به فروش رسیده است.

✅ نرخ گاز خوراک دریافتی شرکت نیز در خرداد ماه، ۶۳۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب اعلام شده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین