فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲ پلیمر آریاساسول (#آریا) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱۲.۹۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۴۶.۹۴ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ ✅رشد ۲۵.۳۹ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت […]

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲

پلیمر آریاساسول (#آریا)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

✅افزایش ۱۲.۹۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۴۶.۹۴ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱

✅رشد ۲۵.۳۹ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین