فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲   پتروشیمی نوری (#نوری)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     ✅افزایش ۲۸.۰۱ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۲۱.۲۹ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۱.۲۸ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در […]

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲

 

پتروشیمی نوری (#نوری)

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

 

✅افزایش ۲۸.۰۱ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۲۱.۲۹ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱

✅رشد ۱۱.۲۸ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین