از روزی که سوت انتخابات مجلس یازدهم به صدا درآمده تا الان که دوهفته به روز رای گیری باقیست،غیراز برنامه های تلویزیونی کشورهای مخالف که ۲۴ساعته با بمباران تبلیغاتی، رای دهندگان را تشویق به عدم مشارکت در انتخابات پیش رومی نمایند،در فضای مجازی هم افراد محدودی هستند که با روش های روانی خاص همچون کمپین،،نه،، […]

از روزی که سوت انتخابات مجلس یازدهم به صدا درآمده تا الان که دوهفته به روز رای گیری باقیست،غیراز برنامه های تلویزیونی کشورهای مخالف که ۲۴ساعته با بمباران تبلیغاتی، رای دهندگان را تشویق به عدم مشارکت در انتخابات پیش رومی نمایند،در فضای مجازی هم افراد محدودی هستند که با روش های روانی خاص همچون کمپین،،نه،، به انتخابات،غلط میکنی رای ندهی، روز رای گیری درخانه بمانیم وبالاخره با،باز نشر یادداشتی به قلم سیدمسلم بهشتی در سایت تابناک تحت عنوان(یک سئوال ساده،یک جواب تلخ،بروم مجلس فقط دزدی می کنم) تلاش دارندمردم راازمشارکت حداکثری در انتخابات دوم اسفند۹۸منصرف نمایند.
صاحب این قلم اما طی ماههای گذشته با نوشتن مقاله هایی همچون،مشارکت حداکثری چگونه حاصل خواهدشد؟،آسیاب به نوبت، بحثی پیرامون تحزب درایران،با هدف ایجادنشاط انتخاباتی درمیان هموطنان وبه خصوص مردم خونگرم استان که در سایت و هفته نامه پیغام و بعضی از رسانه های استان منتشر گردیده،اهتمام ورزیده ام اماتااینجای کارقرائن و امارات حاکی از آنست که علی رغم توصیهء بزرگان کشور،آن بادشمالی که می باید غُراب انتخابات را به حرکت واداردهنوزنوزیده است که دلایل این مدعادرادامه خواهد آمد.
اولین دلیل این ماجرای تاسف بار،کل کل کردن رئیس جمهورباسخنگوی شورای نگهبان است،آنجا که دومین مقام عالی رتبهء کشور در جلسه رسمی هیئت دولت، از رویهء شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت کاندیداهای معرفی شده توسط یکی ازجناحهای سیاسی معتبر و حمایت از نامزدان جناح همسو انتقادنمودوبه دنبال آن، شخصیت کلیدی و سخنگوی شورای نگهبان با فاصلهء یکی دو روز ضمن مصاحبه با رسانهء ملی و نشان دادن چند پروندهء نامشخص،از معترضان دعوت کرد تاجهت ارائهء مستندات در شورای نگهبان حضور بهمرسانندو میخواست توپ را به زمین حریف برگرداند که موفق نشدو ناگفته پیداست که همین بگو مگوهای علنی،آتش تهیهء موثری برای رسانه های مخالف خارجی فراهم نمود تا از کاه کوهی بسازند.
دلیل دوم دلائل بلاوجه سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبهء تلویزیونی است که نتوانست پاسخی اقناع کننده به ادعای رئیس قوهء مجریه،مبنی بر زیر سئوال بردن عدالت شورای نگهبان بدهد که البته تا حدی هم مقرون به صحت است کما این که مثلا در استان بوشهرازتعداد۱۸۴نفر تائید صلاحیت شدگان توسط هیئت های اجرایی تنها۹۷نفر توانستند ازفلیتر شورای نگهبان بگذرند درحالی که ۸۵نفر رد شده یا صلاحیت آنان احرازنگردید است و این یعنی چیزی درحدود۵۲درصد تاییدو۴۸درصد مردود، که تازه همین ۵۲درصد را هم داوطلبان جوان و کمتر شناخته شده تشکیل می دهند.
سومین دلیل اینست که،آنچه بیش ازموارد پیش گفته،پیازداغ این آش خوش مزه را بیشترمیکند تجدید نظری است که قرار است شورای نگهبان در تعداد داوطلبان ردصلاحیت شده بکند وعده ای از آنان را که درمرحلهء اول مردوداعلام کرده بود نمرهء قبولی بدهد وبه صحنهء کاروزار انتخابات بفرستد تاهم شور ونشاطی به جامعهء رای دهنده تزریق شود وهم اسلحهء اتهام زنی را ازدست رئیس جمهور بگیرد، حالا این که کمیت و کیفیت تایید صلاحیت شدگان سری دوم، درحالی که تنها یکی دو روز به ایام محدود تبلیغات باقی مانده است،چه تعدادوچه کسانی هستند وبا این فرصت محدود چگونه خواهند توانست ستادهای انتخاباتی خودرا تشکیل داده و برنامه های تبلیغاتی را تهیه نموده و اجرا نمایند ازموارد مجهولی است که از ما بهتران می دانند.
اکنون ودر یک چنین حال و هوایی اگر نگاهی اجمالی به صحنهء انتخابات درسطح استان بیندازیم خواهیم دید که در حوزه انتخابیهء بوشهر،گناوه،دیلم تاالان۳۶نفر تائید صلاحیت شده داریم که حدود۹۰درصدآنان را جوانان صفرکیلومترتشکیل می دهند که امیدهای آینده هستند چراکه هنوز باچم وخم و رموز هزار توی قدرت آشنا نشده اند ومی باید تمرین کنند تا انشاءالله برای انتخابات بعدی ازهر حیث کارآموزده و مجهز به میدان انتخابات وارد شده و موفق به کسب رای حداکثری شوند.
بااین ترتیب، رقیبان اصلی همان چهره های آشنایی هستند که دو نفرشان در ادوار قبلی ردای نمایندگی حوزهء انتخابیه مرکز استان را برتن کرده اند و نفر دوم شخصیتی است که سالها درمجلس به عنوان نایب رئیس به رتق وفتق امور اداری،مالی و رفاهی نمایندگان کرسی نشین اشتغال داشته و سیاست پیشهء تمام عیاری است که دراین دوره ابتدا در حوزه ء دشتی و تنگستان که هماوردان کمتری دارد ثبت نام نموده و بالطبع توانست جواز حضور در انتخابات را کسب نماید اما بالمره قصد تغیر حوزه داشته وبرآن سر است که گرز دست بر آید حوزهء انتخابیه را تغیر دهد تا هم صحنهء رقابت را برای یلان دشتی و تنگستان فراخ تر سازد وهم ضلع سومی بر دو ضلع مثلث حریفان قدر بوشهری بیفزاید و این تغیر درحالی اتفاق خواهد افتاد که یکی از آن دو ضلع تا یومنا هذا سرپُل مستحکمی پیدا ننموده زیرا طبق اعلانیه ای که از ستاد مردمی او انتشار یافته،اخیرا جهت ادای توضیحاتی به مرکز فراخوانده شد تادربازگشت ادعا نماید که تائیدیه کتبی دریافت نموده است،ادعایی که برای صحت وسقم آن می باید تا چند روز آینده تامل نمود.
اکنون اوضاع بروفق مرادضلع اول است تا فارغ البال تمهیدات لازمه را تدارک دیده و اسباب بزرگی را از هرحیث آماده نماید، هرچندازمقبولیت عامه برخوردارنیست ومضاف براین،سیاههء اعمالش از کرسی نشینی دارالشورای سنهء ماضیه تهی است.
آنچه فوقا به رشتهء تحریر درآمد،پیش درآمدی بر یکی از تاثیرگذارترین دوره های قانون گذاری مجلس شورای اسلامیست، دوره ای که درافواه گفته شده،قراراست شاکلهء دولتمداری کشور را تغیر دهد واگر چنین فرضیه ای صحیح باشد باید تا روز ۲۳ بهمن ماه جاری که اسامی نهایی تائید صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان در فهرست اعلامیه های مراکز حوزه های انتخابیه ثبت و منتشر خواهدشد صبرکرد، به قول حضرت حافظ :
فریب جهان قصهء روشن است
سحر تاچه زاید،شب آبستن است
باقی بقایتان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر