۱_ نظرتان در مورد عملکرد این دوره شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار چیست ؟ پاسخ روشن است وقتی به تعداد جلسات و انتخابات برگزاری شده توسط شورای شهری برای این منصب می نگریم می بینم که عمر این شورا همه به اختلاف نظر راجع به انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری سپری شده است آیا […]

۱_ نظرتان در مورد عملکرد این دوره شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار چیست ؟
پاسخ روشن است وقتی به تعداد جلسات و انتخابات برگزاری شده توسط شورای شهری برای این منصب می نگریم می بینم که عمر این شورا همه به اختلاف نظر راجع به انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری سپری شده است آیا یک دوره چهار ساله شورا با این حجم انتخابات و عملا ناپایداری مدیریت شهرداری می تواند مطلوب نظر. شهروندان باشد .
در این دوره می بینم مدتی به اختلاف نظر راجع به ابقاء شهردار پیشین جناب میگلی نژاد و سپس اختلاف نظر راجع به جایگاه ایشان به جهت بازنشستگی و مسائل حاشیه ای آن پرداخت شد. سپس با انتخاب جناب نبی دهقانی فردی که می توانست برای شهرداری نقشی موثر ایفا کند اما با سپری شدن شش ماه و رد این انتخاب از طرف وزیر کشور و هیات حل اختلاف نتیجه مطلوب حاصل نشد به دنبال آن نیز جناب یونس خسروانی انتخاب گردید که ایشان نیز موافق به دریافت حکم از سوی وزیر کشور نشدند و النهایت با انتخاب جناب امیری بوشهر بعد از مدت ها دارای شهردار گردید که متاسفانه حسب اعلام ایشان،اختلافات داخلی بین اعضای شورا سبب استعفاء وی گردید و در مصاحبه ی خود بیان داشتند که برای اینکه شهر ضرر نکند استعفا داده ام. پس از ایشان ، لگام امور به موجب حکم سرپرستی به جناب خورشیدیان سپرده شد ومتاسفانه بعد ازانقضای مهلت قانونی، اخیرا شورای جناب آقای صالحیان را به عنوان شهردار بوشهر انتخاب نمود ه اند آن هم در جلسه ای که نه تنها همدلی بین اعضا وجود نداشته بلکه با خروج چهار تن از اعضای شورا و عدم امضاء صورتجلسه گویای التهاب وپریشانی است.آیا می تواند از چنین شورایی تواقع رفع حوایج شهروندان را داشت؟!و عدم رفع حوایج شهروندان می تواند رضایتمندی به دنبال داشته باشد؟!

۲_ آیا در انتخاب شهردار در جلسه اخیر شورای شهر بوشهر موارد قانونی رعایت شده است ؟
شورا وظیفه دارد پس از پذیرش استعفای شهردار حداکثر ظرف مهلت قانونی سه ماهه منعکسه در تبصره ماده ۸۳ قانون شوراها نسبت به انتخاب شهردارجدید مبادرت نماید به عبارتی با پذیرش استعفای جناب امیری شهردار پیشین در تاریخ ١۵ اردیبهشت ماه ١٣٩٩ شورا، تکلیف داشته حداکثر تا ١۶ مرداد ١٣٩٩ شهردار بعدی را انتخاب نماید. اما عملا تا این تاریخ شهردار تعین نشده است.
شاید پاسخ داده شود که شورا در فرجه قانونی جناب خورشیدیان را به عنوان شهردار انتخاب نموده(۲۹ اردیبهشت۹۹) اما حکم ایشان از سوی وزیر کشور صادر نشده است پاسخ این است شورا می بایست تا قبل از اتمام فرجه مذکور منتخب بعدی خود را به وزارت کشور معرفی می نمود که به این وظیفه ی قانونی خود عمل نکرده است.خاطرمان باشد که برابر تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون شوراها وزیر کشور موظف است حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .و در صورتی که شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس نماید ،همچنین در فرض اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود. هیأت مذکور نیز ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده که تصمیم آن هیأت برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم الاجراء است. جالب است بدانیم در دنباله همین ماده آمده است چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر اعمال و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اجراء نماید. بنابراین می بینم اگر شورا موضوع را به درستی در مهلت قانونی پیگیری می نمود حتی بر فرض ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف، تکلیف جناب خورشیدیان می بایست حداکثر تا پایان خرداد مشخص و منتخب بعدی در مهلت قانونی انتخاب می شد. اما اینکه جناب صالحیان در ١٧ شهریور یعنی یک ماه بعد از مهلت قانونی توسط شورا انتخاب گردیده است و بیانگر عدم رعایت مقررات قانونی است. ناگفته نماند بخشی از این ایرادات نیز متوجه قانون است چرا که حکم شهردار منتخب شورا منوط به تایید وزرات کشور و یا هیات حل اختلاف بین وزرات کشور و اعضای شورا قرار داده شده در حالی که به نظر می رسد وقتی افرادی بعد از تایید صلاحیت توسط دستگاه های نظارتی وانتخاب توسط شهروندان به عنوان اعضای شورا برگزیده می شوند می بایست صالح به انتخاب شهردار و صدور حکم ایشان نیز باشند.

۳_ نطر شما در مورد اختلافات در شورای شهر بوشهر چیست ؟ آیا این اختلافات بنفع مردم بوشهر می دانید یا نه ؟
اختلاف سیلقه و نظر ارزشمند است زیرا موجب رشد و تعالی است اما قطعا می بایست برای اختلاف نظر وسیلقه حد ومرزی قائلم باشیم و در نهاد شورا می بایست در چهار چوب رعایت مصالح شهر حرکت نمود. شاید بهتر باشد پاسخ این پرسش را با طرح سوالی جواب داد آیا خروجی اختلاف نظر اعضای شورای شهر به منافع شهری بوشهر منتهی شد؟! یا اینکه در اختلافات داخلی اعضای شورای شهر، منافع و مصالح شهر قربانی اختلافات شد؟اینک شهری با این همه قدمت و این همه سرمایه در قسمت مدیریتی و تصمیم گیری خود دچار تزلزل و تنش باشد حداقل خسارت وارده از کف رفتن مجال آینده نگری است بماند به اینکه این اختلاف سیلقه ها موجب واپسگرایی و بی بهرگی از داشته ها ی حداقلی شده است.

۴_ منتخبین لیست امید شورا چه نقشی در ناکامی ها ، موفقیت ها و اختلافات شورا داشته اند ؟
وقتی دریک جمع وفاق و همدلی حادث نمی شود نمی توان تقصر را صرفا متوجه یک سو قرار داد و بر این باورم وقتی سمتی پذیرفته شد می بایست با سعه صدر در ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمت کوشید واز هرگونه مباحث چالشی و اختلاف زا پرهیز کرد . شوربختانه این دوره شاید پرچالش ترین دوره شورای شهر بوده ایم که ناکامی بسیاری را برای شهر رقم زد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر