. من برنامه مدون و حرفه ای در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی از شورا ندیدم. به عبارت دیگر هیچ نقشه ی راهی برای برون رفت از این وضعیتی که شهر درآن گرفتار است دیده نشده. بجز چند مصاحبه که شهرداری می بایست اینکار بکند و این کار را انجام ندهد. عدم هماهنگی […]

 

. من برنامه مدون و حرفه ای در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی از شورا ندیدم. به عبارت دیگر هیچ نقشه ی راهی برای برون رفت از این وضعیتی که شهر درآن گرفتار است دیده نشده. بجز چند مصاحبه که شهرداری می بایست اینکار بکند و این کار را انجام ندهد. عدم هماهنگی و همفکری بین اعضا شورا ، این نهاد مردمی را دور کرده است از مسئولیت، اصلی آن. نمی شود دریک مجموعه هرکسی ساز خود را بزند. برای اداره یک شهر باید برنامه داشت نه فقط اکتفا کرد به مصاحبه. کدام برنامه مدون توسعه ی همه جنابه شهری کمیسیونهای متعدد شورا داشته؟ چقدر عملی شده است؟ و موانع آن چه بوده است؟ اینها سوالاتی که وجود دارد، حداقل من تاکنون پاسخی ندیدم.
شورای شهر باید با نظر نخبگان برنامه مدون کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شهر را تدوین و به شهرداری ارائه کند. و شهردار موظف و ملزم به اجرای آن کند.
اکنون بدلیل عدم هماهنگی بین شورا و شهرداری یک چرخ فلک را به این شکل که می بینید اجرا شد، یک پل روگذر چند سال طول کشید و با چه کیفیت و با چه هزینه ای ساخته شد؟ المان میدان ششم بهمن کجا مصوب شد و چرا خراب شد.اینها و مسایلی از این دست نظارت جدی شورا را می طلبد.
تا آنجا که من اطلاع دارم شهرداری اکنون به لحاظ مالی بشدت در تنگنا است، و پروژه های عمرانی آن به دلیل کمبود منابع مالی و اعتبارات بشدت کند پیش می رود. از طرف دیگر درآمدهای سنتی شهرداری هم بشکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته، محل درآمد جدیدی متناسب فضای جدید کسب و کار نیز شکل نگرفته، در چنین حالتی مدیریت یک مجموعه ورزشی که بسیار پر هزینه است نیز به آن محول شده است.
با این توصیف، صرف طرفدار داشتن یک مجموعه یا فعالیت نمی توان آن را سرپا نگهداشت، هر مجموعه ای که به ساختاری اضافه می شود، پیش ازآن باید به فکر تامین اعتبارمالی آن کرد.
پاسخ اینکه شهرداری تا کجا می تواند این مجموعه را نگهدارد؟ ویا آیا ما موافق یا مخالف این برنامه هستیم.
مساله این است که عقل سلیم با هر مجموعه ای که نتواند هزینه خود را تامین کند مخالف است. تیم باید به بخش خصوصی واگذار و درآمدزا باشد تا بتواند حداقل بخشی از هزینه های خود را پوشش دهد. اکنون با وضعیتی پیش آمده و نتایجی که تیم شاهین می گیرد، توجیهی برای نگهداری آن نیست.
در حال حاظر این تیم نه نتیجه خوبی گرفته در لیک، نه درآمدزاست که هزینه های خود را تامین کند، شرایط مدیریتی خوبی هم ندارد. خوشبینی است که بشود تیم شاهین را با کیفیت برای مدت طولانی نگهداشت. اکنون بحث موافقت و یا مخالفت این فرد یا آن گروه نیست. بحث بر سر عقلانی بودن یا نبودن یک کار است. داشتن هوادار، طرفدار و یا مقبولیت اجتماعی شرط لازم یک فعالیت فرهنگی، ورزشی و یا هر فعالیت دیگری است. ولی شرط کافی نیست، مسایل دیگری مثل پتانسیلهای مالی و نیروی انسانی حرفه ای راغب به فعالیت درآن مجموعه نیز تاثیر زیادی بر موفقیت کار دارد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر