۱- اهمیت احداث بزرگراه بوشهر _ دیر را تشریح نمایید ؟ جای تعجب است که پس ازده سال از تصویب احداث این بزرگراه می گذرد وقسمتی از ان هم (تاروستای جاینک )انجام گرفته است وفریادمردم و تلفات خونین این جاده گوش فلک راکرکرده است وهرحادثه وشیون وزاری که باعث اعتراض مردم این خطه شده است […]

۱- اهمیت احداث بزرگراه بوشهر _ دیر را تشریح نمایید ؟

جای تعجب است که پس ازده سال از تصویب احداث این بزرگراه می گذرد وقسمتی از ان هم (تاروستای جاینک )انجام گرفته است وفریادمردم و تلفات خونین این جاده گوش فلک راکرکرده است وهرحادثه وشیون وزاری که باعث اعتراض مردم این خطه شده است ،باپاسخ شفاهی این والی محترم و مسئولین توام با وعده ووعید های جدیدتر و اسرع تری بوده است و…. ودر هربره ازاین حوادث هم والی کنونی وقبلی ها متفق القول ،وعده ی انجام واتمام سریع آن راداده اند ،حالا جناب استاندارمحترم استان خبراز غیرضروری بودن ومخالفت با ادامه ی احداث آن رامی دهد ،باکدام ادله ؟یعنی مردمی که درساحل حماسی ودرست نقطه ی استراتژیک وپیشانی مرز قرارگرفته اند وحضوراجدادی آن ها دراین وادی دارای قدمتی به تاریخ خلیج فارس می رسد ،بایک کلام والی محترم از لیست توسعه و ارتقا حذف می شود ،عجبا که این تصمیم به همین سهلی ،چه انعکاسی در این برهه وزمان ایجاد خواهدنمود ،درزمانی که بحرین را پهلوی دوم واگذارکرد ،اول جوانیم بود وشاهد بودم که مردم زحمتکش این نقطه چه ماتمی گرفتند ،درست است که والی محترم ،اکنون ضربه ای نانوشته ومصوب نشده را بختک وار به گیجگاه این مردم که درطول زمان چه حماسه هایی را درراستای مرز وبوم وساحل خلیج فارس خلق نمودند و دفاع جانانه اشان چه انعکاسی در جهان داشته است،بله عنوان کردن این خبر واین نظر دراین برهه شوک درد آوری را براندام این مردم که هنوز عزادار وسوگمند عزیزانشان هستند وارد نموده است وپیامدهای نامثبتی راهم ره آورد خود قرارداده است درکجای دنیا منطقه ای استراتژیک ومهم را اینگونه ودریک لحظه از رسیدن بحق وحقوق شهروندی سرزمینش حذف می کنند ؟این شک سنگین تراز شیوع آبله وطاعون ووبا وسرطان و ویرانگری کرونا ست ،نمایندگان چهارگانه ی این دیار کجایند ؟

۲-جاده قدیمی بوشهر _ دیر تاکنون چقدر کشته داده ؟

—-باگرفتن یک آمار ازتلفات این جاده که اکثر آن هارا شخص والی هم بابت هریک به واکنش برداشته است وباوعده ایی فوق اضطراری ودستوراتی ،نشان داده است که هرچه سریعتر دررفع آن وادامه ی اتمام بزرگراه سعی وتلاش خواهیم نمود رابه مردم تحویل داده است واکنون با این پاسخ واین خبر ،نتیجه ی تلاش هایش را دربسته ای سرشارازیاس تقدیم نموده است ،اهمیت این بزرگراه را پرمولفه ترین اقدام وضروری ترین باید محسوب داشت درطول ادامه ی این منطقه سه گمرک وچندین اسکله و تعدادی شهر جدید وروستاهایی که پرتعدادند ازقدیم الایام وجود داشته ودارند ،قدمت این گمرک ها برمی گرد به دورانی دور وشاید قاجاری ها وشاید بیشتر ،دادوستد مردم اغلب ازطریق دریا و رفت وآمد به شیخ نشین های کرانه ی آنسوی خلیج فارس است ، واقعا کجای دنیا یک نوار مرزی ساحلی را اینگونه نادیده می گیرند ، مناظر این ساحل جلوه ای توریستی وجذابیتی خار ق العاده دارد ، جمعیت پرسوادش راباید برای والی محترم باید تکرارنمود ، دریانوردانش ،و….. این جاده علاوه بر سبک کردن ترافیک سرتاسر جاده ی ساحلی خلیج فارس از خوزستان تا بندر گواتر و….تاثیری بسزادارد ،ازحوادث درد آوروتلفات سریالی پیش گیری می نماید ،درحمل ونقل ورونق تجارت کالا های مشروع نقشی برجسته ایفا خواهد نمودمهاجرت به شهرها وسواحل مناطق دیگر را کم ویا به کلی برطرف خواهدنمود ،درایجاد شغل وکسب وکار تاثیر خواهد داشت ،ازمرگ ومیرهای بسیاری که جاده ی مرگ را بروا ژه ی لغات افزود ،پیشگیری خواهدنمود و……

۳—بزرگراه ساحلی و مرزی بوشهر _ دیر چقدر می تواند امنیت مرزی و ساحلی استان بوشهر را تامین کند ؟

فکر می کنم ،پاسخ این سئوال را در دوپاسخ به پرسش شما ،داده باشم ولزومی در درتوضیح بیشتر نمیبینم،ضرورت آن امنیت تردد است ودوری ازنادیده گرفتن مردمی که هم ساکن این نوارمرزی ساحلی هستند وهم کسانی ازدوردست براین شعله ی ارتباط تجاری وکسب وکاردارند ،تاثیر درعمران وآبادی ورفع کمبود های دیگر ،تردد پرامنیت یعنی کمک به رفع همه ی معضلاتی که دامنگیر استان است وبخصوص این نوارساحلی که بقول قدیمترها وهم جماعت افزوده شده ی حال ،ازنان شب هم واجب تراست

۴-آیا احداث سرعت گیر و دست انداز بعد از هر تصادف و کشته شدن افراد در جاده قدیمی ، می تواند به مردم و اتومبیل های مردم خسارت وارد نکند و زمان تردد در جاده فوق را استاندارد نماید ؟

سئوال بسیارخوبی است ،ایجاد چنین سرعتگیر ها ،که بیشترشان را خود مردم درگرمی اتفاقات فاجعه بار احداث غیراستاندارد درجاده های باریک ونی قلیانی ساختند ،علاوه بر مواردی که برشمردید ،حادثه سازتروپرخطر بوده وهستند وخواهند بود ودلایل آنهم مسببش خود نمایندگان ومسئولان خود نماینده ی اجرایی دراستان است ونیروهای باز دارنده ی انتظامی ،وقتی این مقام محترم انتظامی بی خیال این تله پاتی های خطرناک باشد ودرخروجی گمرکات ،پاسگاهی کنترل کننده نداشته باشد وچک کننده ی اقلام کالاهای ترخیص شده نباشد ،حاملان آن ازاینکه درد سر بازرسی های ناگهانی دامنشان رانگیرد ،برشتاب رسیدن به مقصدمی افزایند و …… ومورد دگراینکه این مسیر هیچ نهاد ویاپست بازدارنده ای ندارد ولاجرم مردم مصیبت دیده هم خود جوش وبرافروخته اقدام به ایجا د مانع می کنند که این رویه باعث اتفاقات مزید بر علت های دیگر می شود وبر فجایع افزوده می شود!

۵-آیا مسئولین به درستی موضوع بزرگراه را پیگیری نموده اند ؟ بخشدار ،فرماندار ، معاون عمرانی استاندار و شخص استاندار

من به ضرس قاطع می گویم نه این هایی که فرمودی ونه نمایندگان مردم درمجلس پیگیر نبوده اند ،شما به اظهارات والی محترم توجه بفرمایید ،مدت تصویب این پروژه راده سال ذکرکردید ،پروژه ای که کارشناسی های اولیه اش انجام گرفته است ونقشه ی اجرایش تهیه شده است واستارت کارهم خورده است ،والی ما چهارسال مسئولیت معاونت سباسی داشته است ودر در دوردوم این دولت هم برمسند ،بالاترین مقام اجرایی بوده و حدود شش ماه دیگر وکمی هم بیشترهست ،این آمارگویای این است که والی محترم هشت سال است که ناظر وآگاه به رقم خوردن پروژه بوده است ،وحالا یکباره وناگهانی خبراز غیرضروری بودن پروژه توسط مسئولین راه وترابری می دهد ، یعنی کار مهم.وپذیرفته شده وواگذارشده به سازنده راکه به دلایلی ازمقداری ساخته شده را اعلام قطع ادامه می دهد.و…..
۶– آیا قرارگاه خاتم الانبیا به تعهداتش در خصوص بزرگراه بوشهر _ دیر به درستی عمل کرده است ؟ یا به مانند پیمانکاران خصوصی دنبال نفع خود است ؟

بخش خصوصی یا غیر خصوصی ،این سهل انگاری ازسوی والی محترم است ونه فرمانداران وبخشداران ،عدم پیگیری ازمرکز ارشدیت اجرایی استان است ونمی توان دلیل دیگری برای آن متصورشد ،مدت ده سال قسمتی ازاین بزرگراه رقم خورد ودراین وانفسای شدت تحریم و اختاپوس کرونا والی ناگهانی تمام موارد وعلل ادامه ی کارشناسی مسئولین راه میداند ،این جاده ی بسیارضروری را ایشان مثل لقمه ای نمود که درگلوی مردم نیازمند که همچون نجات دهنده ای آرزومندانه بود وهست ، نگهداشت به گونه ای که ازهر مصیبتی فاجعه آمیز تراست ،مقام اجرایی ایشان است ،هیچ عقلی دلالت براین نمی کند که دیگران را دخیل دراین ماجرا دانست ،پاسخ راباید ایشان بدهد ،ایشان باید توضیح دهد!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر