از آنجا که زنان طیف وسیعی از حیات جمعی را تشکیل می دهند، پس در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی...نقشی موثر را ایفا می کنند. به عبارتی تداوم، پیشرفت و تکامل جامعه انسانی منوط به حضور مستمر ، تلاش ها و کوشش های زنان دارد. پاسخ به این پرسش که کدام مشکل فرهنگی یا اجتماعی[...]

صفحه زنان هفته نامه نصیر بوشهر به بررسی مشکلات زنان بوشهری پرداخته و با طرح چند سوال از زنان نظرات آنها را جویا شده است
بنظر شما مهمترین مشکل زنان بوشهری چیست؟
‐ مشکل فرهنگی؟ سیاسی ؟اجتماعی ؟ اقتصادی؟ لطفا توضیح دهید
‐ برای رفع مشکل فوق الذکر چه راهکار یا پیشنهادی دارید؟

از آنجا که زنان طیف وسیعی از حیات جمعی را تشکیل می دهند، پس در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی…نقشی موثر را ایفا می کنند. به عبارتی تداوم، پیشرفت و تکامل جامعه انسانی منوط به حضور مستمر ، تلاش ها و کوشش های زنان دارد. پاسخ به این پرسش که کدام مشکل فرهنگی یا اجتماعی…. برای جامعه زنان بوشهری در اولیت است چندان ساده و آسان نیست. در یک چشم انداز همه ابعاد به یکدیگر گره خورده است و هر کدام می تواند زمینه ساز دیگری باشد. اما به نظر من در وضعیت کنونی زنان بوشهری که نمی توان از دیگر جوامع و محیط ها جدا فرض کرد، مشکلات اقتصادی است که دامن‌گیر این قشر محروم و در سطح پایین تر اجتماعی شده است. یعنی بزرگترین معضل، وجه اقتصادی این قضیه است. فقر و بیکاری بخصوص در بین زنان با وجود افزایش نرخ باسوادی می تواند زمینه ساز مشکلات اجتماعی، فرهنگی و.. شود. عدم استقلال مالی و در نتیجه وابستگی اقتصادی به خانواده پدری و یا همسر احتمال زیاد گرایش به انحرافات اخلاقی ، احساس حقارت و سرخوردگی و بطور کلی آسیب های اجتماعی را به همراه دارد. زنان کم درآمد یا سرپرست خانوار بدلیل نداشتن وضعیت مناسب اقتصادی دچار مشکلات روحی و روانی و جسمی و رکود قابلیت های فردی خواهند شد. از طرفی تغییر در الگوهای زندگی باعث تغییر در نگرش ها نسبت به مسایل مختلف حتا الگوهای زناشویی خواهد شد. این امر یا سبب بالا رفتن سن ازدواج بدلیل هزینه های بالای ازدواج یا برعکس ازدواج در سنین پایین ( کودک همسری) بدلیل مشکلات مادی می شود. نابرابری بازار کار و نابرابری دستمزدها از جمله مشکلات و دغدغه های دیگر زنان است. چون زنان در واحد‌های اقتصادی کوچک مشغول بکار هستند آنها اولین قربانیان ضوابط و مقررات جدید اقتصادی هستند، که خود عاملی برای فقر بیشتر آنان است. بهبود وضعیت اقتصادی زنان با توجه به موقعیت حال جامعه و افزایش تورم بنظر کار محتمل و لاینحلی می آید. اما سیاست گذاران و برنامه ریزان باید راهبردهایی در اولیت و خط اصلی برنامه های خود قرار دهند. نهادهای مختلفی مانند شورای فرهنگی و اجتماعی، دفتر امور مشارکت زنان و.. نهادینه شده است ولی این نهادها تا چه اندازه موقعیت های مناسب در اختیار زنان قرار داده است و تا چه اندازه از بار مشکلات آنها کاسته است. زنان امروزه بیش از پیش از حقوق و وظایف خود آگاهند. می دانند که چه بخواهند. و چگونه مطالبات خود را خواهان باشند. پس ورود مباحث زنان در برنامه ریزی های کلان و خرد ضروری می آید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر