قبل از پاسخ به سوالات مطرح شده باید بیان نمایم که شورا در بحث انتخاب شهردار که مهم ترین وظیفه هر شورای شهر است ضعیف عمل نموده است که این موضوع را برخی از اعضا شورا که با آنها صحبت میشود نیز بیان مینمایند شورا همچنین در بحث پسماند تملک وبازگشایی معابر نیز قوی عمل ننموده […]

قبل از پاسخ به سوالات مطرح شده باید بیان نمایم که شورا در بحث انتخاب شهردار که مهم ترین وظیفه هر شورای شهر است ضعیف عمل نموده است که این موضوع را برخی از اعضا شورا که با آنها صحبت میشود نیز بیان مینمایند
شورا همچنین در بحث پسماند تملک وبازگشایی معابر نیز قوی عمل ننموده است همچنین در جذب اعتبارات ملی نیز بدلیل عدم رایزنی با مرکز بسیار ضعیف عمل نموده است در مجموع فضای حاکم بر شورا به شکلی است که اعضا شورا خود نیز از عملکرد آن رضایت کافی ندارند همچنین شورا وشهرداری منفعل بوشهر از ارتباط با مردم بوشهر خوب عمل ننموده وآنها را غریب پنداشته اند وتا کنون از اطلاع رسانی مصوبات خودداری نموده اند ولی قانون بیان داشته که هر شش ماه باید مصوبات وعملکرد مالی به اطلاع شهروندان رسانده شود
شورای شهر بوشهر با انتخاب فردی بدون سابقه مدیریت وتجربه لازم وکافی
نتوانست آنطور که در شأن مردم بوشهر است پروژه های عمرانی را مصوب واجرا نماید حتی در بحث حمل ونقل تاکسیرانی که زیر مجموعه معاونت عمرانی است نیز ضعیف عمل نموده اند که نتیجه این انتخاب احساسی
پروژه های نیمه تمام وهمچنین کیفیت پایین پروژه وبه دلیل عدم تزریق مالی
شاهد تعطیلی پروژه ها هستیم
اعضاء شورا نتوانسته اند به شعارهای خود عمل نمایند زیرا شرایط قبل از انتخابات وبعد از آن کاملاً متفاوت است
کاندیداها چون قوانین شورا را اطلاع ندارند وعده هایی را میدهند که وقتی وارد شورا میشوند میبینند که تفاوت از زمین تا آسمان است
موارد باید در صحن شورا مطرح وبعد از تصویب در شورا وکمیته انطباق فرمانداری لازم الاجرا میگردد
همچنین به دلیل نبود مدیریت واحد شهری شورا نمیتواند به حوزه های دیگر مانند آب برق وغیرو ورود نماید
که همین مسئله باعث میگردد که قولهای زمان انتخابات بر زمین بماند وباعث نارضایتی گردد
: ‎تیم داری در سطح لیگ کشور شرایط خاص خود را دارد البته از وظائف شهرداری وشورا ایجاد شور ونشاط در جامعه است که متاسفانه حضور فردی غیر ورزشی وبی تجربه در امر مدیریت ورزش در راس هیات مدیره باشگاه باعث شکست شاهین در مسابقات گردیدو تا کنون در عمر حدود ۴٠ساله ام در ورزش وحتی مدیریت آن در سطح کشور که حضور داشته ام یاد ندارم که قشر ورزشی جامعه اینقدر افسرده گردند
‎وبه خواسته های این قشر متعهد وبا تجربه مخالفت وبی اعتنایی گردد
شورای شهر بوشهر می بایست در انتخاب مدیران شایسته سالاری را سر لوحه خود قرار میداد که متاسفانه این امر صورت نگرفت وبه پیشکسوتان شورا نیز باید اعتماد بیشتر صورت میگرفت
باید در شورا این منطق حاکم گردد موفقیت آنها در تصمیم گیری شورایی است زیرا مردم بوشهر در مجموع از عملکرد شورا رضایت کافی ندارند
زیرا اکثریت اعضاء شورای بوشهر فاقد سابقه اجرایی اداری و مدیریتی هستند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر