نصیربوشهر – اسماعیل یاسینی:   شهرستان دشتستان چنانچه جمعیت مهاجرینش به مرکز استان و سایر مناطق را بحساب بیاریم بزرگترین شهرستان استان از جهت جمعیت و وسعت خواهد بود. اما این شهرستان که همواره بلحاظ سرمایه انسانی ممتاز بوده است. دشتستانی ها در دوره نماینده سابق و نماینده فعلی در موضوعات مختلف یتیم و بی […]

نصیربوشهر – اسماعیل یاسینی:

 

شهرستان دشتستان چنانچه جمعیت مهاجرینش به مرکز استان و سایر مناطق را بحساب بیاریم بزرگترین شهرستان استان از جهت جمعیت و وسعت خواهد بود. اما این شهرستان که همواره بلحاظ سرمایه انسانی ممتاز بوده است. دشتستانی ها در دوره نماینده سابق و نماینده فعلی در موضوعات مختلف یتیم و بی دفاع بوده اند. نماینده سابق و نماینده فعلی هر دو دغدغه نزدیکان را در اولویت داشته اند.
نماینده سابق و نماینده فعلی در برابر استاندار سابق برای مردم دشتستان و استان نقد که چه عرض کنم، حتی یک عطسه هم نکردند!
قبل از انتصاب آقای محمدی زاده در محافل و فضای مجازی مطرح که آقای رضایی برای استانداری بوشهر از ایمان عطارزاده که از نزدیکان وی بحساب می آید، حمایت می کند و در واقع بنوعی غیرمستقیم در تلاش برای تعیین استاندار بوده است. هیچ وقت هم آقای رضایی درخصوص این موضوع تکذیبه صادر نکرده‌اند!اگر چنین تلاشی بوده، چرا برای غیردشتستانی ها؟! آیا دشتستان که سرمایه انسانی اش امروز خار چشم بعضی ها شده، ضمن احترام به شخصیت آقای عطارزاده، نیروی شایسته ای بالاتر ویا حداقل در حد وی نداشت؟!!! مزد نمایندگی مردم دشتستان دریافت کنی و تلاش هایت بکام دوستان باشد؟ آیا این تقواست؟ همین ویژگی “مومن انقلابی” بود که در ایام تبلیغاتی در بوق کرنا کرده بودید؟ به هر ترتیب آقای رضایی و دیگر نمایندگان گزینه اشان برای نشستن بر مسند استانداری بوشهر ناکام ماند‌. از آن پس آیا نماینده حق قانونی دارد سناریو تغییر استاندار دنبال نماید؟ چنانچه نماینده در حوزه ای می بیند حق عمومی ضایع می‌شود، می تواند از طریق تذکر و سوال و استیضاح از وزیر مربوطه از این حق قانونی نمایندگی بعنوان ناظر استفاده نماید. آقای رضایی در رسانه ها مطرح کردن همکارانش در عزل و نصب های مدیران استانی مداخله می نماید. اگر چنین اقدامی صورت می گیرد، بمانند مجموعه رفتارهایی که بروندادش بیانگر تلاش برای تغییر ویا پیگیری گزینه برای استانداری، دخالت در قوای دیگر می باشد. شوربختانه دخالت های مستقیم و غیرمستقیم نمایندگان در عزل و نصب های مدیران اجرایی از دوره ریاست آقای لاریجانی بر مجلس هشتم شورای اسلامی تا به امروز چنان زیاد شده است، که رهبری انقلاب نیز در این زمینه به صراحت هشدار می دهد و می فرماید: “وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل”. لذا بنابر نظر صریح رهبری انقلاب این دخالت‌ ها خطرناک و غیر شرعی، از جمله دخالت غیر مستقیم برای تعیین استاندار، خطراتی دارد. خُب ممکن عده ای بگویند استاندار ضعیف عمل کرده است و باید مورد نقد قرار گیرد. اما در پاسخ باید گفت استاندار مدیر ارشد و جز مقامات می باشد. عملکرد مدیر ارشد را از بدو شروع فعالیت ارزیابی نمی کنند، حتی یک نیروی کار غیر ماهر نیز بعداز استخدام یکماه به وی فرصت می دهند تا آزمایشی کار نماید، پس از آن ارزیابی می شود. اما در اولین ساعات کار استاندار، را آماج حملات و تخریب قرار دادن دور از انصاف می باشد. آنهم از سوی کسانی که در برابر عملکرد فاجعه بار استانداری در دولت قبل روزه سکوت گرفته بودند ویا ملاحظه همدیگر را داشتند! بنابراین باید یکسال به استاندار فرصت کار و فعالیت داد و پس از آن منصفانه مورد ارزیابی قرار گیرد. بنده نیز بعد از یکسال چنانچه عملکرد آقای استاندار، مطلوب نبود و در حد آقای گراوند، ضعیف ترین استاندار تاریخ استان بود، به صراحت انتقاد می نمایم. اما آقای رضایی که حتی نقدی اندک از استاندار سابق نداشتن، چرا با این سرعت و دستپاچگی در اولین روزهای آغاز استانداری آقای محمدی زاده در رسانه ها شروع به جوسازی رسانه ای علیه استاندار نمودند؟! آیا این رویه در ذهن مخاطب این موضوع که آقای نماینده بدنبال است تا گزینه ای دلخواهش بر مسند استانداری بوشهر بنشیند، را تقویت نمی نماید؟! یادمان نرفته در دولت احمدی نژاد پس از فشارهای آقای عطارزاده نماینده ادوار حوزه بوشهر، گناوه و دیلم که منجر به تغییر آقای افراشته استاندار وقت گردید، دیگر فرصت انتصاب استاندار بومی به بوشهریها در آن دولت ندادند.
تغییر و تعیین استاندار وظیفه نماینده نمی باشد و در این دعواهای که ناشی از ناپختگی سیاسی آقای رضایی می باشد، مردم دشتستان و سرمایه های انسانی دشتستان بمانند دوره دهم مجلس شورای اسلامی متضرر می شوند. ضمن اینکه با این فشارهای که نمایندگان به استاندار می آورند، فرصت کار و فعالیت را از وی می گیرند و موجب تضییع منافع عمومی بنفع افراد خاص می شوند. جالب در حالی آقای رضایی منتقد دخالت نمایندگان برای تعیین مدیران میانی می باشد، که در واقع این انتقاد به حق است و چنانچه نماینده تلاش نمایند کسی مدیر نباشد و فرد دیگری باشد، و نظیر این رفتارها موجب تضییع حقوق عمومی و دخالت در امور اجرایی میباشد، اما امارات و اشارات پیدا و پنهان، این را به ذهن متبادر می نماید که وی در سطحی بالاتر، هدفش تغییر استاندار است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر