نصیربوشهر – سیدرضا حسینی: پس از جراحی اقتصادی و تنظیم سیستم مالیاتی کشور  توسط تیم اقتصادی” دولت ایران قوی”که جا دارد به این اقدام بسیار کارشناسانه آنها هزار و سیصد آفرین گفت و از آنها تشکر نمود.امابعضی از دست اندر کاران اقتصاد کشور معتقدند از نقاط ضعف این جراحی، قرار ندادن بعضی از گروههای اجتماعی […]

نصیربوشهر – سیدرضا حسینی:

پس از جراحی اقتصادی و تنظیم سیستم مالیاتی کشور  توسط تیم اقتصادی” دولت ایران قوی”که جا دارد به این اقدام بسیار کارشناسانه آنها هزار و سیصد آفرین گفت و از آنها تشکر نمود.امابعضی از دست اندر کاران اقتصاد کشور معتقدند از نقاط ضعف این جراحی، قرار ندادن بعضی از گروههای اجتماعی در سیستم  پرداخت مالیاتی کشور می باشد.لذا این گروه از نخبگان اقتصادی به منظور رفع تبعیض بین اقشار مختلف مالیات دهندگان،پیشنهاد می نمایند دولت گروههای زیر را به لیست مالیاتی خود اضافه نماید ‌
۱– متکدیان :بر اساس ضرب “المثل گدایی اگر ننگ نبودی   گنج بودی” ،دولت محترم باید حق و حساب ملت را از متکدیان گرفته و به حساب خزانه واریز نماید.بدین منظور وزارت کشور ،ضمن شناسایی  و سر وسامان دادن به آنها ،یک دستگاه کارتخوان در اختیار آنها قرار داده و مردم را مکلف نماید از پرداخت وجه نقد به گدایان خودداری نموده و کمکهای خود را از طریق کشیدن کارت به حساب آنها واریز و دولت پس از سی ثانیه ، بیست درصد از مبلغ گدایی این عزیزان از حساب بانکی آنها خالی و به خزانه واریز نماید.
۲– آشغال جمع کن ها: استانداریها با صدور بخشنامه ای شهرداریها را مکلف نموده که پروانه کار جهت کسانی که رزق و روزی خود را از سطهای آشغال تامین می نمایند صادر و سالانه ضمن پرداخت عوارض به شهرداری ،مالیات خود را به اداره دارایی پرداخت نموده تا بدینوسیله تبعیض بین شاغلین رفع و از تضییع حقوق ملت جلوگیری گردد.
۳–کارتن خوابها:متاسفانه این قشر ضمن استفاده از مکانهای عمومی مثل پارکها و پیاده روها از پرداخت مالیات خودداری می نمایند.پیشنهاد می گردد،ماموران شهرداری هرشب به خوابگاه آنها مراجعه و این گروه را موظف به پرداخت عوارض و مالیات نمایند‌
۴– بیکارها:افراد بیکار هر روز جهت پیدا کردن کار به ادارات،سازمانها و شرکت های مختلفی مراجعه می نمایند. باید مجلس محترم قانونی تصویب نماید که برای هربار مراجعه افراد بیکار به مکانهای یاد شده،مبلغی از طرف آنها به عنوان مالیات بر درنیامد به حساب دولت واریز گردد.
۵– سالخوردگان:همه می دانیم که این قشر از اکسیژن، نور آفتاب ،گرم و سرمای هوا بطور مجانی استفاده می نمایند . براساس نظرات اقتصادی، مجانی استفاده کردن از این انرژیها نوعی تبعیص  محسوب می گردد.دولت به هر طریق ممکن باید از سالخوردگان مالیات دریافت نماید‌
۶- دانش آموزان و دانشجویان:متاسفاته دولت در دریافت مالیات از این دوگروه نسبت به دیگر افراد بسیار مماشات نموده است. دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم ،مدیران مدارس و روسای مراکز آموزش عالی را موظف نمایند که هنگام ثبت نام از این دو قشر،مبلغی به عنوان مالیات سالانه از آتها دریافت نمایند.
۶– مردگان: هر فرد متوفی چندین سال قبری را اِشغال و عرصه بر دولت تنگ می نمایند. وزارت دارایی باید هنگام دفن مردگان ،مالیات بصورت دلار  به مدت سی سال از بازماندگان میت دریافت نماید.
سید رضا حسینی ،بندرکنگان،پنجم شهریور ۱۴۰۱

  • منبع خبر : نصیر بوشهر