▪️پاره‌ای از اسطوره‌شناسان، اسطوره را به ازای همان معنایی می‌دانند که از ظاهر آن برمی‌آید و عقیده ندارند که در ساختمان یا داستان و کلام اسطوره معنای باطنی و پنهانی وجود دارد که باید کشف شود. نیازهای مادی و معنوی یا اجتماعی و روحی انسان ابتدایی، به زبان افسانه و داستان هم بیان و […]

 

▪️پاره‌ای از اسطوره‌شناسان، اسطوره را به ازای همان معنایی می‌دانند که از ظاهر آن برمی‌آید و عقیده ندارند که در ساختمان یا داستان و کلام اسطوره معنای باطنی و پنهانی وجود دارد که باید کشف شود.
نیازهای مادی و معنوی یا اجتماعی و روحی انسان ابتدایی، به زبان افسانه و داستان هم بیان و هم برآورده شده است. فلسفهٔ زندگی، حکمت عملی و اعتقادات معنوی و نشانه‌هایی از زندگی اجتماعیِ آدمی در اسطوره منعکس شده است و اسطوره بی‌آنکه معنای دیگری در پشتِ ظاهرِ آن پنهان باشد تا حدی ما را به این همه راه می‌نماید. جرج فریزر، اسطوره‌شناس معروف بریتانیایی و مؤلف کتاب چندین جلدی شاخهٔ زرین، و همچنین جامعه‌شناس معروف فرانسوی امیل دورکم و نیز ادوارد تایلر از نمایندگان برجسته این گروهند.

پیدایش مکتب روان‌شناسی فروید و کشف ضمیر ناخودآگاه روزنی تازه به روی شناخت اساطیر گشود و مطالعهٔ آن‌ها را از نظر روان‌شناسی جدید و روانکاوی ممکن ساخت.

[ادامه دارد.]

درآمدی به اساطیر ایران
زنده‌یاد استاد شاهرخ مسکوب

  • منبع خبر : کانال استاد شفیعی کدکنی