به نام ایزد جاوید هر که به میدان عشق گام نهد کام یافت هر که بر ایوان صبر پای نهد دست برد رحلت حضرت حجت الاسلام سید محمد حسین محمدی از روزهای پراندوه و پرتاسف برای شهرستان های تنگستان و دشتی است. مرحوم محمدی که براثر شرایط فعلی جامعه غریبانه تشییع و تدفین شد از […]

به نام ایزد جاوید
هر که به میدان عشق گام نهد کام یافت
هر که بر ایوان صبر پای نهد دست برد

رحلت حضرت حجت الاسلام سید محمد حسین محمدی از روزهای پراندوه و پرتاسف برای شهرستان های تنگستان و دشتی است. مرحوم محمدی که براثر شرایط فعلی جامعه غریبانه تشییع و تدفین شد از چهره های برجسته ای بود که شخصیت و عظمت ایشان به خوبی درک نشد.
مرحوم محمدی پس از دو سال نمایندگی مردم رودباران (دشتی،تنگستان،دیر و کنگان) در مجلس شورای ملی، با اعتقاد براین موضوع که تخصص این کار را ندارد نه تنها علی رغم اصرار جامعه دینی و سیاسی مجددا نامزد نشد؛ پست ها و مناصبی هم که به ایشان پیشنهاد شد نپذیرفت و حتی سکونت در روستایی بد آب و هوا و محروم و کم برخوردار را برای ادامه زندگی انتخاب کرد.
محمدی زاهد پیشه ای بود که برای رغبت و نیل به مقامات عالی آخرت ، زهد را پیشه خود ساخت و به جای قرار گرفتن در مسندها و مناصب، عشق به قرآن و اهل بیت پیامبر و هم نشینی با مردم را راحت بخش دل خود قرار داد.
او به غایت ساده زیست و با تقوا و زندگی اش با حداقل امکانات می گذشت و هیچ گاه خود را به دنیا آلوده نساخت.
در اخلاق به جای تکبر و بزرگ بینی متواضع و در عبادات از تظاهر و ریا به دور بود. در امور اجتماعی مردم را به خیرخواهی و وحدت دعوت می کرد و از حرص به دنیا و مادیات به زهد و پارسایی فرامی خواند و زندگی اش را با طبقات متوسط هم طراز قرار داد.
در مجلس خوش سخن بود و هم چون ابر با طراوتی باران برکات آسمانی خویش را بی هیچ توقعی نثار دل هم نشینان می کرد.
محمدی روح جاویدش را در تنگنای عالم طبیعت محصور نکرد و توجه خود را از امور فانی به حقیقت باقی معطوف کرد.
این جانب فقدان این عالم صادق و متقی که فضل و کمالش از حد و وصف بیرون و فطرت و فطنتش از کم و کیف افزون بود به تمام کسانی که این شخصیت ارزنده را می شناختند مخصوصا به خانواده و بازماندگان گرامی اش تسلیت می گویم و بی شک خداوند پاداش چنین زاهدی را قرب به خود قرار می دهد.
حمید زارعی
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر