نصیربوشهر – علیرضا بازدار: یکی از دغدغه های ساکنین شهر بوشهر و سایر شهرهای ساحلی استان، مشکلاتی است که در پی اشغال حاشیه ساحل توسط مسافرین نوروزی پدید می آید. در برنامه ریزی شهری علاوه بر اسکان و امنیت و رفاه مسافرین ،ترفندهایی اتخاذ می گردد تا اقتصاد این شهرها نیز در مناسبت های مختلف […]

نصیربوشهر – علیرضا بازدار:

یکی از دغدغه های ساکنین شهر بوشهر و سایر شهرهای ساحلی استان، مشکلاتی است که در پی اشغال حاشیه ساحل توسط مسافرین نوروزی پدید می آید.
در برنامه ریزی شهری علاوه بر اسکان و امنیت و رفاه مسافرین ،ترفندهایی اتخاذ می گردد تا اقتصاد این شهرها نیز در مناسبت های مختلف بخصوص عید نوروز تکانی بخورد. بی تردید صاحبان هتلها،خانه های مبله ،مشاغل خانگی، صنایع دستی و… در این مناسبت ها چشم به برنامه ریزان شهری دوخته اند.
مسافرین با اشغال حاشیه ساحل،آلاچیق ها و برپا نمودن چادرهای کوچک و بزرگ، با اطمینان ازامنیت و رفاه نسبی، آگاهانه یا به اجبار مانع از بهره مندی شهروندان از حداقل امکانات ازجمله مسیرهای پیاده روی و لذت بردن از زیبایی و آرامش دریا می گردند.از طرفی به صورت گسترده ای باعث شیوع بیماری کرونا هم می شوند.
در مواردی حتی زنان و دختران از سوی برخی از این مسافرین با کلماتی ناخوشایند مواجه می شوند، همچنین این نوع اسکان و بی نظمی ناشی از آن سبب تولید و پراکنده شدن غیر قابل کنترل زباله و آسیب به فضای سبز در حاشیه ساحل نیز می گردد.

وقتی که یک شهروند بهر دلیلی از همراه داشتن حیوانات بی آزار خانگی در پارکها و سواحل شهر بوشهر محروم شده و تهدید به برخورد و مجازات گشته، آیا جلو گیری از اسکان بی رویه مسافرین در چادرهایی که معلوم نیست چه مشکلات اخلاقی و اجتماعی برای خود و شهروندان پدید می آورند از حداقل حقوق شهروندان نمی باشد؟
در صورتی که هدف مدیران شهری افزایش تعداد مسافرین نوروزی و انعکاس آن در بیلان کاری است جای اعتراضی نیست ، به شرطی که همراه با چاشنی برنامه ریزی ،پرهیز از بی نظمی و رعایت حقوق شهروندی ساکنین شهرهای ساحلی باشد.
البته مردم استان بوشهر در چشم مسافرین همیشه مهمان نواز و مهربان قلمداد شده اند، لذا هدف از این واگویه هرگز بی احترامی به آن دسته از مسافرینی نیست که با مشقات زیاد از جمله اقتصادی و با آرزوی استفاده از مواهب طبیعی رهسپار استان ما خواهند شد.
بامید شنیدن خبرهای خوش و آسایش و آرامش مردم در ایام نوروز.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر