افتخاردارم که دراین استان نیروهای، فعال فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اش، این کمینه را خوب می شناسند، وافتخار دارم بامن دوستند وخوب می دانند، هیچگاه هیچ نخواسته ام، ونخواهم خواست، این عزیزان خوب می دانند، قلمم را به حرکت در نمی آورم مگر اینکه رضایت خدا وحقوق مردم را در آن متبلور […]

افتخاردارم که دراین استان نیروهای، فعال فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اش، این کمینه را خوب می شناسند، وافتخار دارم بامن دوستند وخوب می دانند، هیچگاه هیچ نخواسته ام، ونخواهم خواست، این عزیزان خوب می دانند، قلمم را به حرکت در نمی آورم مگر اینکه رضایت خدا وحقوق مردم را در آن متبلور ببینم. آنگاه می نویسم،
باستناد همین منش ،شعری از بانوی خردمند معصومه خدادادی را همیشه درموقع نگارش،این شعر را روی صفحه نوشتاری ام ، مجسم میکنم.
ای قلم دفتر انصاف وَرِت شُر نِخَرِ
مُرخ آزادگی از باغِ دلت، بُر نِخَرِ
*بِخِه قَـسَّم تو وُنومت که نوشتَن بلَدِ
غیرِ سی حق وحقیقت، نُکِ تو زُر نِخَره
مهندس عباسی سملی مطلبی تحت عنوان (تخریب فرزندان استان ،بَس است)
مرقوم فرموده بودند که لازم دیدم دیدگاه شخصی ام را محضر یاران ارائه نمایم.
تا یاد دارم نیروهایی امثال مهندس عباسی سملی جزء خط مقدم های بدهکار بوده اند.
ایشان هم دارای تجارب زیادیست هم مدرک قابل قبول هم سواد سیاسی خوب، همیشه همه توصحنه که نه خط مقدم بوده، واین اواخر مبلغ دولت ،روحانی، آیا این باسوادمتخصص درامورآب که امروز باید پاسخگوی ناکامی های دولت تدبیر هم باشد آیا شایستگی مدیرکلی یا مدیر عاملی سازمان آب را نداشت؟؟؟ صدالبته بله، اما خب ،نه دادند ونه اوخواست، اما هیچگاه ازاحساس تعهد شانه خالی نکرد،هستند مثل او….که اشاره نمیکنم.
توسط عزیزی براوخرده گرفته بودن که شما از مخالفین جناب سالاری بوده اید،امروز حامی چرا؟
واضح است ،او آنروز یه شخصیت حقوقی ومسئولیت حزبی داشت، هرجارا که تشخیص میداداز حقوق مردم دارد تخطی میشود حسب وظیفه تذکرداد،آنروز ک اشکال گرفت برای حقوق مردم بودامروزهم ک حمایت میکند برای حقوق هم استانی هایش است، اگر انروز از سالاری پست میخواست وموفق نمیشد حرفی بود، اما نه سالاری دادونه عباسی خواست،وهمین ندادن ونخواستن امروز بر مواضع مهندس عباسی محتوا میبخشد.
نگارنده هم از جناب سالاری تا در استان بود گله مندی داشتم ،اما این درون استانی بود، امااز وقتی که برای استانداری گیلان وسایرجاهای دیگر معرفی میشد، رُشــد میکردم،بالنده میشدم، چرا که او فرزند دیارم است، واین فرزند دیار فرزندی خلف، غیرحسود، با دیدگاهی باز و نیرو ساز است، شما نام ببرید مسئولی از اینجا به مرکز رفته باشد، نیرویی را باخودش بالا برده باشد.
اما او دکترارسلان زارع مرد خوش فکروخوش نام وخوش مشرب را پروبال دادواستانداری استانی کرد که پنج یا شش نماینده با سلیقه های مختلف در مجلس داشت اما سالاری منویات خود رااونجا عملی کرد، حقیقی را استاندار، گراوند را استاندار، دهدشتی را معاون سازمان تامین اجتماعی کشور، تبادار را رییس هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی، نادر آزاده را مدیرعامل فرهنگی ورزشی تامین اجتماعی، حسن اسماعیلی را عضو هیأت مدیره رجا و قبل از اینها،دکتر رئیسی در امارت او بمعاونت وزیری رسید واستان را سرافراز کرده اینها همه بچه های بوشهرندو بوشهر مرکز استانی است که مناطقش از دیلم تا گناوه وشبانکاره وسعداباد و دشتستان،وتنگستان و دشتی و وکنگان و…..
تداوم دارد.
امروز اگر متحد نشویم و راه سالاری را در نیرو سازی ادامه ندهیم وپشتیبانی نکنیم،فردا باخته ایم.
امروز مهرداد ستوده معاون عمرانی استانداری شما ،فرزند خودتان است،ازخودتان است، روستازاده ایست که تکبر ومنیت ندارد
حاشیه ندارد،اگر از جانب خودی ها،بی حسِّ گرایش منطقه ای ، حمایت شود، چه اشکال دارد فردا در مرکز مقام بالاتری بگیرد به سود استانمان نیست؟ اگر بهش اعتماد واعتبار کنید یه حلقه حمایت تشکیل دهید اوهم از میان همین حلقه هاو فرزندان بوشهر،برای تکمیل پرسنل استانداری همت می کند.
درخبرها بود که مسئول حراست استانداری از فلانجا می آید!!!
واقعا این زیبنده این استان و من و شما بعنوان چرخه سیاسی بچه های استان است؟؟ من با عزیزان خدمتگزاری که استان های دیگر تشریف آورده اند و خدمت می کنند مشکلی ندارم، اما آیا دراین استان با این همه نیروهای بالقوه ،نیروی لایقی برای این جایگاه ها نبود؟؟؟
والله هست ،اما از بس خودزنی کردیم نخبه کشی کردیم ،دشتستونی بوشهری خورموجی دیلمی تنگستانی کردیم، فضا را برای دخالت بالایی ها، در سرنوشت عمرانی وسیاسی مان هموار کردیم.
الانم دور نشده، برای اثبات لیاقت هامون واستعداد نیروی هایمان برای مدیریت کلان، طرحی نو دراندازیم، ساپورت کنیم حمایت کنیم،به داشته هامان اعتماد کنیم، دکتر جوادحق شناس نماینده مردم تهران بچه این آب وخاک است او چون شیر اعلام مواضع میکند. نماد «غرش تنگسیر» شده است اونمادجنوب در پایتخت است.
همه باهم بیاییم ،تجدید نظر کنیم،

  • منبع خبر : نصیر بوشهر