نصیربوشهر – ناخدا جواد غلام نژادجبری:   در تابستان صید خودش کم می شود و صیادان خیلی کم و به ندرت به دریا می روند یعنی به نوعی خودش دریابست است.شیلات ۱ماه جلو فصل میگو ( ترال) دستور دریا بست می دهد.که این دریابست به قول خودشان برای تخم ریزی آبزیان است.‌ولی در این مدتی […]

نصیربوشهر – ناخدا جواد غلام نژادجبری:

 

در تابستان صید خودش کم می شود و صیادان خیلی کم و به ندرت به دریا می روند یعنی به نوعی خودش دریابست است.شیلات ۱ماه جلو فصل میگو ( ترال) دستور دریا بست می دهد.که این دریابست به قول خودشان برای تخم ریزی آبزیان است.‌ولی در این مدتی که دریا بست می شود شناورهای زیادی در حال کشیدن ترال در دریا هستند‌.اگر دریا بست کلی است که کسی نباید برود ولی انگار با این اتفاقاتی که شکل میگیرد و دیده می شود.دریابست برای بعضی از اسکله ها است و این یک نوع بی عدالتی به حساب می آید .چرا باید حق دیگر صیادان ضایع بشود و چرا شناورهای حاشیه خلیج فارس از کشورهای همسایه عرب زبان در آبهای ایران دارند به راحتی ترال می کشند.در این ۱۰سال اخیر صید ماهی و میگو بسیار کم و ضعیف شده است بخاطر همین صید های بی روحیه و بی عدالتی ها،خیلی از خانواده های ماهیانی که در خلیج فارس قبلاً صید می شود.الان دیگر نیست و نسل شأن منقرض شده است .میگو صیدش فقط مختص فصل تابستان نیست .میگو در هم فصل در دریا است و در زمستان میگو بزرگتر میشود و است.همین کشورهای عرب زبان که در آبهای ایران ترال می کشند.در کشورهای خودشان اگر ترال بکشند.شناورهایشان را با جرثقیل بلند می کنند و به زمین می زنند تا تکه تکه شود و صاحب و ناخدا را جریمه ،زندانی و گاهی قطع اجزایی بدن می کنند .حالا اینها به راحتی در آبهای ایران ترال می کشند و نسل آبزیان دریای ما را منقرض می کنند.ترال ریزترین اندازه نوع آبزیان را صید می کند و موقعی که بالا می آید تور ترال دیگر این آبزیان مرده هستند و در دریا ریخته می شوند.

( ایران نیاز به یک هیت اهل دریا دارد تا دریانوردان با تجربه بتوانند دریا را برای دریانوردان هدایت کنند.آیندگان ما هم باید از این دریا استفاده کنند)

  • منبع خبر : نصیر بوشهر