نصیر بوشهر – اسماعیل یاسینی – براساس عهدی قلبی که از سال ۹۸ بامردم نجیب دشتستان بسته ام و ابدی خواهد بود، وظیفه خود میدانم به فرصت یکساله ازدست رفته نماینده محترم دشتستان برای دشتستانی ها، بر مبنای واقعیات ساختار موجود بپردازم. ضمنا حق نماینده محترم میدانم به موضوعات مطرح شده پاسخ دهند، اما از […]

نصیر بوشهر – اسماعیل یاسینی – براساس عهدی قلبی که از سال ۹۸ بامردم نجیب دشتستان بسته ام و ابدی خواهد بود، وظیفه خود میدانم به فرصت یکساله ازدست رفته نماینده محترم دشتستان برای دشتستانی ها، بر مبنای واقعیات ساختار موجود بپردازم. ضمنا حق نماینده محترم میدانم به موضوعات مطرح شده پاسخ دهند، اما از میرزا بنویسها برای توجیح استفاده نکنند.
۱- نماینده در فضای عمومی بارها مطرح کردند وزیر نفت را عزل خواهم نمود. استیضاح وزیر نفت را که بیشترین ارتباط از بین وزرا با مقامات عالی نظام دارد و برعکس آن چیزی که علیه وی گفته میشود کوچکترین نشانه ای مبنی بر فساد شخص وی تاکنون محرز نشده است ودر موضوع کرسنت نیز مجلس نهم ردی از وی پیدا نکرد. اما آیا استیضاح وی خواسته مردم دشتستان بود و عایدی برای آنها ایجاد میکرد؟! یا مردم دشتستان خواستار ارتباط بهتر از سلف تان با وزارت نفت برای استیفای حقوق حقه فرزندان دشتستان جهت اشتغال و همچنین تلاش برای رشد سطوح مدیریتی نیروهای نخبه دشتستانی در بدنه این وزارتخانه می باشند؟ اقدام نماینده محترم در اینخصوص کاملا نپخته بود و فقط دشتستانی ها متضرر شدن از این رفتار نماینده. باید بگویم خیلی خوش شانس بوده اند که بزرگان به خواسته اشان که بنظرم متاثر از نزدیکی به امثال زاکانی است توجه نکردند و با وی همراهی نکردند. زیرا به فرض زنگنه عزل میشد، آیا جایگزین وی فردی بهتر بود؟! اگر واعظی آن فرد در حسرت وزارت مانده را پیشنهاد میکرد چه می کردید؟ این سوال هر پاسخی داشته باشد نشان میدهد کاملا متاثر از زاکانی ها و نه برای دشتستان یک فرصت یکساله را از دست رفته است. اگر بگوید بعنوان نماینده مردم دشتستان اختیار تام بنابه تشخیصم داشته ام، میتوانستید در وعده های انتخاباتی، نیز به مردم شفاف میگفت هدف من بجای اولویت جذب نیروها و رشد نیروها در وزارت نفت عزل وزیر میباشد!
۲- آقای نماینده اهل آبپخش و از یک جغرافیای خرماخیز میباشد. هر چند معتقدم جغرافیا دلیل برتری اندیشه نیست، اما شناخت حداقلی وی این انتظار ایجاد نموده بود که برای محصول اول دشتستان و استان براساس نظرخواهی از فعالان اقتصادی، باغداران بخصوص کارشناسان این حوزه اقدامی موثر و بااولویت انجام دهد. بجای اینکه در فضای رسانه بگوید قیمت خرما فلان شود ویا بازار رونق یابدو… رقم غالب خرمای تولیدی دشتستان یعنی کبکاب علیرغم تورم بیش از ۵۰% سال۹۹ کیلویی هزار تومان ارزانتر(%۱۲٫۵ کاهش قیمت علیرغم افزایش هزینه های تولید) نسبت به سال ۹۸ از باغداران خریداری شد. باتوجه وضعیت خاص کورنایی چه بسته پیشنهادی از وزارت جهادکشاورزی برای جلوگیری از ضرر باغداران قبل از فصل برداشت ۹۹ پیگیری و مطالبه شد؟ حداقل اقدام میتوانست الزام دولت به خرید تضمینی خرما از سوی دولت و تعیین سیاست کف قیمت از سوی دولت برای جلوگیری از ضرر نخلداران بود. پیشنهاد میکنم هر چند برای سال گذشته اقدام موثری بنفع این قشر زحمت کش نشد، حداقل امسال در این فرصت باقیمانده برای مداخله دولت در بازار خرما بنفع نخلداران، جهت جلوگیری از کاهش قیمت تعادلی بازار اقدامات پیشگیرانه پیگیری گردد. هر چند رونق بازار خرما بصورت کلی به رفع تحریمهای بانکی و مشکلات انتقال ارز مربوط است. شوربختانه پدرخوانده های سیاسی نماینده محترم چنین دغدغه ای ندارند و حل چنین مشکلاتی که ناشی از تحریمهای ظالمانه است در اولویتشان نبوده.
۳- خوشبختانه دریکماه اخیر خبری بسیار مسرت بخش برای آینده اقتصادی استان رخ داد. تصویب منطقه آزاد بوشهر که بخشهای از اراضی آن همجوار یا در دشتستان واقع شده است. قابل ذکر است مزایا و امتیازات اجرای قانون اداره مناطق آزاد میتواند موجب تسریع در جلب و جذب سرمایه گذار در این منطقه گردد و نهایتا ایجاد فرصت های اشتغال جدید در استان بوشهر در قیاس با استانهایی که مشمول این مزیت اقتصادی بوده اند. ذکر مزایای قانون مناطق آزاد از حوصله بحث خارج است. اما بصورت کلی عرض کنم در حوزه صدور مجوزها برای شروع کسب و کار و امتیازات در حوزه ثبت املاک برا ی خارجیان و صدور روادید برای سرمایه گذاران خارجی و نظایر آن میتواند ظرفیت های اقتصادی بالقوه استان را بالفعل نماید. بنابه گزارش مرکز آمار بیشترین جذب سرمایه خارجی در سالهای اخیر در مناطق آزاد کشور در قیاس با سرزمین اصلی بوده است. اما در رسانه ها دیدیم نماینده دشتستان با ماهیت ایجاد منطقه آزاد مخالفت کرده است، بجای اینکه نماینده دشتستان بعنوان وکیل مردم از این امتیاز حراست و نظارت نماید و حتی سعی در گنجاندن و اخذ امتیازهای برای منطقه آزاد باشد که در بخش خدمات بعنوان مثال گردشگری نیز شامل منطقه آزد بوشهر گردد و از این لحاظ نیز شاهد جذب سرمایه گذار و ایجاد فرصتهای اشتغال بیشتر باشیم، حال اصل منطقه آزاد را زیر سوال بردن به بهانه ایی که ممکن منبعی برای توزیع رانت و یا قاچاق باشد. دور از انصاف میباشد. یقین دارم نماینده محترم مطالعه ای در حوزه مناطق آزاد نداشته و ضرورت هم نداشته و اینکه افرادی بمانند موضوع وزیر نفت داده های غلطی را به وی انتقال داده اند که متاثر از آن این موضع گیری را داشته اند. به عرض می رسانم واردات کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی تحت مدیریت و باقوانین گمرک ایران انجام می گردد و از این نظر تفاوتی بین مناطق با سرزمین اصلی نمی باشد. ۲۰ سال در بوشهر منطقه ویژه اقتصادی می باشد آیا میزان کشفیات قاچاق از گمرک بوشهر بیشتر بوده یا از گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر؟ کاملا این حرف و ادعا بی اساس و ناشی از دعواهای سیاسی می باشد. اما در خصوص رانت و فساد آیا در سرزمین اصلی رانت و فساد نمی باشد اگر نیست چرا نماینده محترم در هنگام انتخابات و بعداز آن در رسانه به موضوع اشاره نموده است. پیشنهاد میکنم نماینده محترم در راستای مبارزه بافساد وقت لازم را صرف تصویب قانون حمایت از سوت زنان یا افشا کنندگان فساد براساس تجربیات بدست آمده دنیا در قالب یک طرح ماده واحده نماید. بنابراین از نماینده محترم میخواهم در خصوص منطقه آزاد وجذابیت برای سرمایه گذاری متاثر از امتیازات و مزایای قانونی مترتب برآن استعلامی از یکی از نزدیکانش که اخیرا در روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بکارگیری شده، داشته باشد و انرژی برای هر چه بهتر بالفعل شدن این منطقه صرف نماید تا از این نظر شاهد شکوفایی ظرفیت های اقتصادی استان باشیم. دیگر اینکه شوربختانه دیدیم استاندار بوشهر ماهیت تجاری منطقه آزاد بوشهر را معادل صرفا محل واردات کالا تلقی کرده که نشان میدهد وی و همکارانش در استانداری بوشهر فهم ابتدایی از علم اقتصاد ندارند. چرا که تجارت معنایی بسیار گسترده دارد. فی المثل آیا بوشهر ظرفیت اقتصاد گردشگری ندارد؟! بنابراین ضرورت دارد، نماینده محترم بهمراه مجمع نمایندگان استان این حق ذاتی و تاریخی بوشهر یعنی تجاری – صنعتی بودن توآمان منطقه آزاد را از مقامات ذیربط مطالبه و استیفا نماید.
۴- آقای نماینده که وکیل مردم دشتستان در برابر دولت میباشد، آنهم دولت روحانی که متاسفانه نه برای مردم بلکه برای حفظ مدیران ضعیف خود همواره در خدمت نماینده ها بوده است، بجای رایزنی در وزارتخانه ها و مراکز دولتی و عمومی و بهره برداری از این واقعیت ساختاری ضعیف دولت بنفع مردم دشتستان و حوزه انتخابیه اش در قیاس با سایر نمایندگان، مشاهده شده است کرارا در رسانه ها خطاب به مدیران میگوید باید فلان طرح بهمان شود و… معلوم مخاطبان بایدها به این جملات توجه نمی کنند. نماینده محترم شوربختانه رفتارها و موضع گیری هایش بر مبنای واقعیات ساختار اداری، سیاسی نمی باشد و در نتیجه سرجمع رفتارهایش عایدی برای دشتستان و سرمایه اصلی دشتستان یعنی نیروهای مستعد دشتستانی نداشته است. وزرا و مدیران ارشد در کشور ما به نمایندگان درجه یک یعنی کسانیکه بر مبنای مطالعه دقیق ضعف های وزارتخانه اشان، مطالبات برای حوزه و منطقه خود را دنبال می کنند توجه ویژه دارند و اما برای نمایندگانی(نماینده درجه ۲) که هر چند وقت تذکر کتبی یا شفاهی خطاب به آنها دارند و اصطاحا موی دماغ آنها نیستند، تره هم خورد نمی کنن. بنظر بنده نماینده محترم هنوز در حال و هوای یک فعال رسانه است و نتوانسته است خود را به حد نماینده مردم نستوه دشتستان تطبیق دهد.
توصیه می گردد نماینده دشتستان در تمامی موضع گیریها و رفتارهای خود منافع دشتستان را بحساب آورد. چرا که بلحاظ شرعی نیز این امانت بصورت قراردادی بعهده وی گذاشته شده است. دیگر اینکه بجای بیان وعده ها و اظهارات در رسانه ها بنظرم برای نماینده مفیدتر خواهد بود پیگیری های منجر به نتیجه را به مردم گزارش دهد. در حوزه مبارزه با فساد و شفاف سازی سه طرح برای نماینده محترم پیشنهاد دارم اما بلحاظ اینکه پیگیری آن نیاز به هماهنگی های قبلی با دیگر نمایندگان است و منافع افرادی به خطر می اندازد و ممکن در نطفه خفه شود از عنوان عمومی آن پرهیز می کنم(توسط افراد مرتبط به اطلاع خواهم رساند).
خدا را شاهد میگیرم برای دشتستان بیان کردم، نه بعنوان رقیبی سیاسی. زیرا اعتلای دشتستان و استان و ایران برای بنده از هر دغدغه ای مهتر است و در این راستا هر اقدامی براساس بضاعت اندکم بتوانم انجام داده ام و انجام خواهم داد. لذا با این هدف در فضای عمومی این مختصر را عرض کردم که شاید تلنگری برای کمک به پیشرفت دشتستان و استان باشد. متذکر میشوم هیچ رقیبی بیشتر از رفتارهای نسنجیده امروز نماینده برای وی خطر ایجاد نخواهد کرد. چناچه وی رفتارهایش را تصحیح نکند خیلی زود دیر میشود.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ

  • منبع خبر : نصیر بوشهر