در آئینی با حضور دکتر حمیدرضا نجف پور کردی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر جواد زارع پور سرپرست هلدینگ پتروفرهنگ، معاونان صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیران عامل هلدینگ‌های تابعه صندوق و اعضای شورای معاونین هلدینگ پتروفرهنگ سید محمد هاشمی کیا و محمدرضا مهرافشان به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ معرفی و از خدمات سپهدار […]

در آئینی با حضور دکتر حمیدرضا نجف پور کردی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر جواد زارع پور سرپرست هلدینگ پتروفرهنگ، معاونان صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیران عامل هلدینگ‌های تابعه صندوق و اعضای شورای معاونین هلدینگ پتروفرهنگ سید محمد هاشمی کیا و محمدرضا مهرافشان به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ معرفی و از خدمات سپهدار انصاری نیک و علیرضا بابازاده دو عضو پیشین هیئت مدیره این هلدینگ تقدیر شد.

  • منبع خبر : نیپنا