????مهرزاد آسایش و حیدر رفاهی دو منتخب  ششمین دوره شورای شهر بوشهر که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رد صلاحیت آنها را اعلام کرده بود مجددا به صحنه شورا بازگشتند. ????گفته می شود نامه مربوطه به استانداری و سپس فرمانداری بوشهر ابلاغ شده و قرار است دو عضو علی البدل شورای شهر بوشهر به […]

????مهرزاد آسایش و حیدر رفاهی دو منتخب  ششمین دوره شورای شهر بوشهر که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رد صلاحیت آنها را اعلام کرده بود مجددا به صحنه شورا بازگشتند.

????گفته می شود نامه مربوطه به استانداری و سپس فرمانداری بوشهر ابلاغ شده و قرار است دو عضو علی البدل شورای شهر بوشهر به فرمانداری دعوت شده و از شورا کنار بروند.

????بنا بر این گزارش با کنار رفتن مهندس پورحیدر و خانم خوشبخت از شورا، مهرزاد آسایش و حیدر رفاهی دوباره به شورا بازخواهند گشت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‎⁣⁣⁣⁣⁣‍