ساخت جزیره مصنوعی در آب‌های بوشهر در دستور کار 🔹شهردار بوشهر در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت که احداث جزیره مصنوعی در آب های این شهر در دستور کار است. 🔹سرپرست سرمایه گذاری شهرداری بوشهر نیز طرح جزیره مصنوعی برای کمک به جذب گردشگر را مطرح کرد که مورد موافقت ضمنی […]

ساخت جزیره مصنوعی در آب‌های بوشهر در دستور کار

🔹شهردار بوشهر در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت که احداث جزیره مصنوعی در آب های این شهر در دستور کار است.

🔹سرپرست سرمایه گذاری شهرداری بوشهر نیز طرح جزیره مصنوعی برای کمک به جذب گردشگر را مطرح کرد که مورد موافقت ضمنی مدیر کل اداره بندر قرار گرفت.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین