آن درگه  چهره  نماینگر الحان رویت به تمنارُخ روشنگر خندان. کلیپ های هل هله ، یزله ، شادی ، رقص و شادمانی عزیزانی که هم به نوعی خود دارند با مرگ دسته و پنجه نرم می کنند و هم در محیط و شرایط کاری سختی که قرار دارند ، تزریق نشاط و شادی می کنند تا […]

آن درگه  چهره  نماینگر الحان
رویت به تمنارُخ روشنگر خندان.

کلیپ های هل هله ، یزله ، شادی ، رقص و شادمانی عزیزانی که هم به نوعی خود دارند با مرگ دسته و پنجه نرم می کنند و هم در محیط و شرایط کاری سختی که قرار دارند ، تزریق نشاط و شادی می کنند تا روحیه مردم را تقویت نمایند ، جای تقدیر و سپاس دارد .

عزیزانی که منتقد این فرشته های نجات هستید و یا انجام خدمات را وظیفه شغلی آنان می دانید!
آیا میدانید تا به امروز بیش از دهه ها پزشک و پرستار بخاطر همین بیماری کرونای لعنتی جانشان را از دست داده اند؟
آیا حاضرید در این وضعیت بسیار بحرانی پرستار عزیزترن شخص زندگیتان و یا حداقل بعنوان همراه در کنار وی باشید؟
قبول داریم که همه شغل ها مقدس و هرشخص با انتخاب هرشغلی ، خود باید مسئولیت و عواقب آن هم بپذیرد ، اما حاد بودن این وضعیت ها هم باید در نظر گرفت .
همانطور که ما باید قدردان ارتش در زمان جنگ باشیم ، زحمات آتش نشانان هم در مواقع حوادث ارج می نهیم ، سپاسگزار پاکبانان عزیز و محترم هم هستیم و میدانیم که آنان هم همیشه در شرایط سخت قرار دارند.
مهم اما درک موقعیت و آن هم در شرایط ویژه و بجا آوردن واژه قدرشناسی است تا عزیزانی را که در این مواقع و در حیطه کاری خود مشغول به خدمتگزاری می باشند دل سرد و مایوس ننماییم.
کادر پزشکی ، پرستاران و همه پرسنل درمانی در این روزها رخت جهاد بر تن نموده اند تا خدمات رسانی مطلوب به مردم نمایند ، هرگز حتی تصور هم نباید کرد که چشم خود را بر روی واقعیت ها و تلف شدن هموطنان خود بسته اند که بخواهیم هر نوع انتقادی از آنان داشته باشیم.

اینان رقاصه ، مطرب و موسیقی نواز و … هم نیستند .
اینان عزیزانی هستند که علیرغم نداشتن امکانات و تجهیزات لازم و کافی جان خود را به خطر می اندازند و صورت خود را با سیلی سرخ می کنند تا هم کار درمان را تمام و کمال انجام دهند و هم یاس و ناامیدی را از ما دور نمایند.

امیدواریم همواره دل شان شاد ، لب شان خندان ، سرشان خوش ، تن شان سالم ، زندگی شان سرشار از عشق و روزگارشان خوش بادا

  • منبع خبر : نصیر بوشهر