نصیربوشهر – اسکندر احمدنیا – این رویه یعنی دخالت سیاست درامورات ورزشی ودلبستگی مردم به دسته ویا گروه ویا یک تیم ورزشی ،درقالب مشخص وشناحته شده ی ورزشی(درهمه ی ورزش ها،بصورت باشگاه)اززمان پهلوی ومتا سفانه درجمهوری اسلامی ،توام شده است بادخالت سیاسیون خاص ودولت ها ی مربوط به حاکمیت ،این شیوه در دومقطع بر علایق […]

نصیربوشهر – اسکندر احمدنیا – این رویه یعنی دخالت سیاست درامورات ورزشی ودلبستگی مردم به دسته ویا گروه ویا یک تیم ورزشی ،درقالب مشخص وشناحته شده ی ورزشی(درهمه ی ورزش ها،بصورت باشگاه)اززمان پهلوی ومتا سفانه درجمهوری اسلامی ،توام شده است بادخالت سیاسیون خاص ودولت ها ی مربوط به حاکمیت ،این شیوه در دومقطع بر علایق مردم سایه افکند ،دردوره ی پهلوی دوم به سرکردگی تیمساری درباری بنام تیمسارخسروانی ،که شاهین تهران را که مردمی بود منحل کرد تاتاج درباری او بی رقیب شود ،ودرزمان حکومت جمهوری اسلام ،یکی از روسای جمهوری (احمدی نژاد)که علنا ازتیم فوتبال استقلال کمر حمایتش رابه گونه ای بست که این تیم زمان او قهرمان شد ،مدیرباشگاه این تیم (فتح الله زاده )نماینده این رییس جمهورشد برای خرید وواردات گوشت ومواد پروتویین دیگر ازونزولا به ایران ،(باشگاه استقلال باشگاه خوب ومردمی است ولی مورد استفاده نابجا یی قرارگرفت درراستای برهم زدن مردم وایجادتفرقه) فتح الله زاده بعدازیکی دوماه ناگهانی شد ،دکتر!یک دکترای ساختگی ازغرب ،بازاری ها ومردم متعجب شدند ،نتیجه ی این اقدام باطل شدن این دکترا شد ودیگر هیچ!اخیرا جناب فتح الله زاده نامه نوشته است به رییس جمهور جدید که هنوز نه کابینه اش تشکیل شده است ونه مراسم تحلیف انجام داده است و…..که وزیر ورزشی راانتخاب کنید تا به استقلال هم برسد،جناب دکتر خیلی متبحراست وزمزمه ی مدیریت دوباره استقلال به مشامش خورده است وبوی کباب آمریکای جنوبی ،کاری به پرسپولیس وتیم های دیگر ندارم ،طبق قانون باید هم استقلال وهم پرسپلیس واگذار به مردم شود(نه دستمایه دولت ها)هردوباشگاه همین را طالبند ، راستی چرا این دوباشگاه دستشان به سمت وسوی دولت دراراست ؟واز قرنطینه ی این دوباشگاه چه سودی نصیب دولت ها می شود که خروجیش به جز زیان برای ملک وملت نیست ،چرا؟هواداران این دوباشگاه نه حزب سیاسیند ونه وابسته جریانی درمقابله با روندسیاسی واجتماعی حکومت ودولت!اما اینگونه که ازعملکرد سران نظام ما برمی آید حتما سودی (که ما نمی بینیم) برای عده ای خاص وجود دارد که ازاین دوتیم لولو ی چندسر یافته اند؟امیداست که دردولت جدید که اهداف انقلابی راسرلوحه ی عملیا تی خود قرارداده است به گونه ای مردم نگر این ماجرای سریالی خاتمه یابد وبجای احزاب مردمی که متاسفانه به قهقرا سپرده شده اند ،این دوباشگاه مردمی که مولد رقابت ونشاط هستند را ازمردم نگیرند و ….دعاکنیم اینگونه شود!

اسکندراحمدنیا__بوشهر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر