عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: ▪️این شرکت با اتکا به توان نیروی داخلی در حوزه‌های مختلف عملیاتی توانسته است به جهاد خودکفایی در تامین و تجهیز قطعات دست یابد. ▪️راهبرد این شرکت در صعنت نفت کشور با توجه به ابلاغ و شرایط ماموریت‌های محوله از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت […]

عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت:

▪️این شرکت با اتکا به توان نیروی داخلی در حوزه‌های مختلف عملیاتی توانسته است به جهاد خودکفایی در تامین و تجهیز قطعات دست یابد.

▪️راهبرد این شرکت در صعنت نفت کشور با توجه به ابلاغ و شرایط ماموریت‌های محوله از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران متفاوت بوده که با اتکاءبه توان نیروی داخلی این شرکت در حوزه‌های مختلف عملیاتی توانسته به جهاد خودکفایی در تامین و تجهیز قطعات دست یابد

  • منبع خبر : شانا