نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   شمال اول چله از اسمش معلومه است که اول دی ماه می وزد. مدت زمان شمال چله ۲تا۳روز است.قدرت زیادی ندارد . اگر در(برج فَردَه)سنگین باشد. چله سبک می شود واگر برج فَردَه سبک باشدچله سنگین می شود.حالت شمال چله که می وزد،فرق می کندو بعداز قوس می شود […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

شمال اول چله از اسمش معلومه است که اول دی ماه می وزد. مدت زمان شمال چله ۲تا۳روز است.قدرت زیادی ندارد .
اگر در(برج فَردَه)سنگین باشد.
چله سبک می شود واگر برج فَردَه سبک باشدچله سنگین می شود.حالت شمال چله که می وزد،فرق می کندو بعداز قوس می شود (زیر سهیلی)وبعدشمال می شود و مثل برج های قبلی بایداگر زیر سهیلی نگردد شمال نمی وزد اگر شمال بعداز بادقوس وباران باشد قدرت بیشتری دارد ولی اگر در هوای صاف به وزد قدرت شمال کم می شود.
بعداز مغرب باد از سمت (نعش)می وزد وازساعت ۲۴ به بعد باد به سمت (ایوق) می وزد واین صیادان را گیچ می کند و فکر می کنند( باد بر )وزیده
( تفاوتش این است که باد بر سرعت کم دارد ولی ایوق سرعتش بیشتر و سرد تر است)
چون از سمت شرق , ارتفاعات برای ما می آید .هوای طرف( سافل)سمت تنگستان تا مطاف زمستان هوای گرم تر نسبت به بوشهر است ولی بر عکس سمت (عالی) برکان،سرد تر نسبت به بوشهر است.سرمای که در (خورموسی) است قابل تحمل نسبت به بوشهر نیست .
از اول شمال چله شروع میشود تمام ماهی ها که پاییز جلوی سبعه وبعد ازسبعه رفتند داخل خورها از الان به بعد شروع به بیرون آمدن از خورها می کنند و تنها ماهی که تحمل دارد(شوم سفید)است .
به محظ اینکه باد قوس می‌آید ماهیها می آیند کنار بر ولی داخل خور دیگر نمی روند و شمال که می شود باز بر می گردند به عمق های بیشتر واین رفت و آمد ادامه دارد تا اینکه چله تمام شود .
ازچله تابرج ۱۱طرف مطاف ماهی خارو و قباد می گیرند به علت اینکه هوا گرم تر نسبت به بوشهر است.
شمال چله اگر طولانی شود سرمایی که دارد ضرر می رساند به دریا و خسارت برای کشاورزان هم به وجود می‌آورد
(سرمای زیاد محصولات کشاورزان را خراب می کند،ماهی ها را به کف دریا می برد)
تمام شناور های که صید صنعتی انجام می دهند صید براشون کم می شود و به همین علت می روند به سمت سافل به علت اینکه گرما ماهی را به سطح آب می آورد.
با همکاری‌و تشکر از
ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر