با احترام بسیار به تمامی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بوشهر که تعدادی از ایشان از دوستان قدیم حقیر هم هستند،این شورا برای فهم و حل معضلات شهر،کم تجربه و جوان نشان داد.بجز جناب برزگرزاده که تجربه ی سالها مدیریت را دارند و شهر و مردمش را بخوبی می شناسند،مابقی عزیزان جوانانی هستند که باید […]

با احترام بسیار به تمامی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بوشهر که تعدادی از ایشان از دوستان قدیم حقیر هم هستند،این شورا برای فهم و حل معضلات شهر،کم تجربه و جوان نشان داد.بجز جناب برزگرزاده که تجربه ی سالها مدیریت را دارند و شهر و مردمش را بخوبی می شناسند،مابقی عزیزان جوانانی هستند که باید هنوز کسب تجربه کنند که تجربه فوق علم است.این مهم را بنده قبل از انتخابات آخرین به تعدادی از دوستان که به دانش بعضی از داوطلبین اشاره می کردند عرض کردم.متاسفانه در سالهای اخیر در همه ی امور،سن و سال و پیری را جزو مذمومات معرفی کرده و می کنند؛حال آن که پیری و ریش سفیدی،حکایت یک عمر تجربه اندوزیست.سالها قبل و در اوج جوانی و شر و شور،پیر دنیا دیده ای بر روی شانه ام زد و گفت ای جوان از اسب پیاده شو تا با هم راه برویم و حاصل آن نصیحت و البته هم صحبتی و موانست با آن پیرجهاندیده،باعث اتفاقات مهمی در زندگیم شد که همواره بابت آنها شاکر خداوند و آن مرد بزرگ بوده و هستم.این شورا ریش سفید با تجربه ندارد و لاجرم در بحث ها اسیر هیجانات جوانی می شود.ای کاش معتمدین و محترمین شهر با پادرمیانی و مجالست و موانست با این جوانان برومند باعث همگرائی بین آنها می شدند تا شهر و مردم شهر اینچنین به جای دوستی و همدلی،نزاع را شاهد نبودند.بنده اعتقادی به لیست ها ندارم و به نظرم دوران جناح بندی های سیاسی مدتهاست که به سر آمده است و کشور هم در شرایطی نیست که از مصائب جناح بندی ها بیش از این آسیب ببیند.در ضمن در صف بندی های سیاسی آنچنان بی اخلاقی لانه کرده که اعوجاج و تزلزل در تفکر را به امری عادی تبدیل کرده است.مخلص کلام آن که در غیاب فعالیت های قانونی حزبی،حرف از لیست و گروه و دسته زدن،بیشتر یک شوخیست تا واقعیت.

  • نویسنده : سید حسین معروف فعال اجتماعی بوشهر
  • منبع خبر : نصیر بوشهر