۱ـ عملکرد شورای شهر بوشهر را در زمینه های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟ ـ شورای شهر بوشهر، در حال گذار از یک دوره چهار ساله میرائی است در این مجموعه، اجماع شورایی را در عمل و کار بردی شاهد و ناظر نبوده و نیستیم و رضایتی را نماد نکرده اند. […]

۱ـ عملکرد شورای شهر بوشهر را در زمینه های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟

ـ شورای شهر بوشهر، در حال گذار از یک دوره چهار ساله میرائی است در این مجموعه، اجماع شورایی را در عمل و کار بردی شاهد و ناظر نبوده و نیستیم و رضایتی را نماد نکرده اند. روزمرگی، یکی از اصول اولیه و ثانویه این مجمع  می باشد که به مثابه ی دارویی بی حس کنند بر آنها کارگر افتاده در خود فروخفته اند. این نخبگان شهری که بر پایگاه مردمی و اجتماعی خود مفتخرند، در انجام تکالیف و تکریم خود در برابر آراء مردم کاهلی به کثرت فزاینده ای را نشان داده اند. این جماعت، در طول چهار سال متوالی با برگزاری جلسات و نشست های گوناگون، قادر به تغییر در چهره شهر بوشهر در انتظار نشسته، توانمندی به اندازه گذاشتن چند سنگ روی هم در ایام گذر عمر شورا در گوشه ای از شهر را حاصل و عایداتی نیز نداشته اند. شهر بوشهر ، در حوزه خرابی و دوباره کاری و هدر دادنِ هزینه های سنگین حق مردم ، از جانب این جماعت ، هیچگاه استراحت و آرامش و روی خوش را به خود ندیده است زیبا سازی شهری پیش کش بزرگواران. با عنایت به این که بوشهر، مرکز استان است، بدون تردید از دو نوع جمعیت ثابت و شناور برخوردار است که این شورا، برنامه های اجرایی خاصی در راستای نیازمندی های هر دو جمعیت ، تعریف و اجرا نکرده است. بنابراین، شهروندان بوشهر، از اعضای محترم شورا، تجربه، تخصص و مدیریتی عملگرا را شاهد نیستند . به همین دلیل بارقه ای ازامید را از آنها بعید می دانند. این شورا هیچ مطالعات فنی تخصص و آینده نگری بر شهر بوشهر را مُخیله خود راه نداده اند. حال که شورای شهر این گونه کارائی دارد، بر مردم بوشهر تکلیف است تا از این مجمع، خواستار مطالبات به حق و حقوق شهروندی همراه با رفع نیازمندی های خود در این شهر شوند. شهر بوشهر را هنگام بارندگی کشور (ونیز) می بینیم ولی از قایق های رنگارنگ و مدل های ونیزی خبری نیست و شهر در فراگیری تب بسیار شدیدی شاهدیم.

۲ـ آیا اعضای شورای شهر توانسته به شعارهای انتخاباتی خود جامعه عمل  بپوشانند؟

ـ پاسخ به این سوال ، شرمندگی دو روی سکه را به ارمغان دارد. از یک طرف ، همه افرادی که با ذوق و شوق ، شعارهای گوش نواز تبلیغاتی اعضای محترم شورا را زیبا، پر محتوا و امیدوار کننده تحلیل  زدند و سپس متقاعد به رأی دادن شدند، از سوی دیگر، شرمندگی ورودی های به شورا را بر آنها هدیه دارد، چرا که، آنها در بدو ورود به شورا، نشان دادند که هیچ گونه الزامی به انجام امور تعهداتی خود ندارند و گذران زندگی راحت را بر هر سختی مطالعه بر شهر و تعریف پروژه های عمرانی و زیبا سازی شهر برتری دادند. مع هذا ، اینان هیچ نگرش و عملکردی عملگرا در حوزه پذیرش شعارهای انتخاباتی خود نداشته اند. به نهایت ، از آن روز آغازین و اجماع این بزرگواران ساختمانی با عنوان شورای شهر بوشهر، بر همگان مبرهن ساختند که قادر به نماد و بازنمائی قدرتی اجرایی نیستند.

“از کوزه همان تراود که در اوست”

۳ـ آیا به صلاح بوشهر است که شورای شهرداری با پول و سرمایه مردمی در لیگ برتر و حرفه ای فوتبال کشور تیم داری کند؟

ـ پاسخ به این سوال بسیار واضح و روشن است که شهرداری ها، چون امین مردمندو سرمایه  های مردمی را در اختیار دارند، از بابت سرمایه و هزینه کردها، خود مختار نیستند، از طرفی این گونه سرمایه ها خدماتی است و نه سود اندوزی همراه با سرمایه گذاری، بنابراین ، این اعتبارات و سرمایه ها باید حقوق شهروندی و رفاه عمومی جمعیت شهری خود را محقق سازند که با  اعمال چنین شرایط لازم و کافی، آسایش ، امنیت و زیبا سازی شهری را به دنبال خواهد داشت. مزید اطلاع این که، باشگاه داری فوتبال، حتماً و باید طبق قوانین مقررات فدراسیون جهانی فوتبال «فیفا» به انجام رسیده خدمات خاص خود را به جامعه منتقل نماید. شایان ذکر و توجه است که؛ اگر قوانین مصرحه و مبسوطی در خصوص حوزه فعالیت شهرداری های در فوتبال حرفه ای در راستای تیم داری در زمینه فوتبال موجودیت عینی در اساسنامه و قوانین فیفا خودنمای می کرد، شهرداری های کلان شهرهای کشورهای مختلف جهان، دارای باشگاه های فوتبال در لیگ های مختلف جهانی بودند، ما الأسف، شهر بوشهر نیز جزء کلان شهرهای ایران هم نیست که دارای اعتبارات نجومی و سرسام آوری  باشد ، فلذا ، با این قلیل سرمایه مردمی و نقص و سکوت قوانین فیفا در این خصوص ، شورا و شهرداری بوشهر از جهت حقوقی حق ورود به چنین فعالیت های را ندارند و در آینده باید پاسخگوی مردم باشند. در ادامه همان گونه که در صدر، بیان شد، سرمایه های  مردمی ، فقط و منحصراً باید در راستای تکمیل نقائص شهر ی مصروف گردیده و جایگزین سرمایه گذاری در فوتبال نشوند. از سویی دیگر، هزینه های بدون نتایج  نامطلوب و غیر سودآور ، مطلقاً جایز نیست و بازتاب و انعکاسی منفی و نگران کننده را به همراه خواهد داشت.

۴ـ پیشنهاد شما برای بهتر شدن اوضاع شورای شهر بوشهر چیست؟

اولاً: به گمان بنده مردم بوشهر که از این کلاس شورای شهر خود درس عبرتی نگران کننده آموخته اند، باید در انتخابات آتی شورای شهر، با دقت و حساسیت بیشتری کاندیدای خود را با داشتن دانش و تجربه و مدیریتی تخصص شناخته گزینش کنند شُهره ی عملگرایی کاندیداها را مطمع نظر انتخابی خود قرار دهند.

ثانیاً: امروز و در حال حاضر، با روحیه ای مطالبه گر، حقوق از دست رفته و محقق نشده خود را از نمایندگان خود در شورای شهر عندالوقت پیگیر شوند .

اعضای شورای شهر را از اطاق دربسته شورای بیرون بکشند و آنها را به مساجد و محل خود دعوت کرده، از آنها در خواست، کارنامه ی گذر زمان کرده مشکلات محل خود را ؛ حضور فیزیکی آنها بررسی و مطرح نموده به آنان منتقل نمایند.

ثالثا پیشنهادم به اعضای محترم شورای شهر بوشهر این است که، خواب غفلت بر شما کافی است و بیدار شوید و به شهر خود در ابعاد مختلف نظر فنی و مطالعاتی بیندازید و این شهر مرکز استان بوشهر را از بهم ریختگی مبلمان شهری نجات داده آن را در شأن و منزلت وقار و تمدن مردم بوشهر بسازید. و بر رفاهیات و ثروت اندوزی دو روزه ی مدیریت خویش پرهیز فرمائید.

به امید موفقیت

  • منبع خبر : نصیر بوشهر