نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری: متأسفانه با اینکه همه مردم متوجه شده اند که دریانوردی یک کار پر زحمت است.به خصوص ماهیگیری که در بیمه جزو کارهای سخت و زیان آور به حساب نمی آید.دریا متحرک و مواج است ماهیگیران موقعی که با قایق میروند برای ماهیگیری با این موج ها دست و پنج نرم […]

نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری:

متأسفانه با اینکه همه مردم متوجه شده اند که دریانوردی یک کار پر زحمت است.به خصوص ماهیگیری که در بیمه جزو کارهای سخت و زیان آور به حساب نمی آید.دریا متحرک و مواج است ماهیگیران موقعی که با قایق میروند برای ماهیگیری با این موج ها دست و پنج نرم می کنندزمستان که همه در خانه یا ماشین یا سرکار جای گرم کنار بخاری دارند.صیادان باید ساعت ۳یا۴صبح سوار قایق به سمت تورهایشان بشوند.تا میخواهند به تورشان برسند. موج یک طرف پاشیدن آب و خیس شدن درصیادان در زمستان و گرمای ۴۰تا۵۰درجه که همه مردم روی خشکی تجهیزات سرمایشی دارندجای دیگر این کار است . در دراز مدت این موج و خیس شدن ها و در دمای گرم رفتنها بر روی (کمر،دست،پا،چشم) تأثیر می گذارد
حالا این کار نباید جزو شغل های سخت وزیان آور باشد.از لحاظ بیمه کمترین حقوق بازنشستگی را صیادان می‌گیرند.
یا اینکه مسولین که در بیمه هستند.به قشر پر زحمت صیاد اعتنایی نمی‌کنند یا اینکه نمی‌داند . اگر واقعا نمی‌داند که یک کارشناس بفرستند دریا یک‌بار برای کارشناسی و چشیدن که تا ۱هفته داخل خانه بیفتد شاید آن وقت متوجه بشوند.لطفا به جامعه صیاد احترام بگذارید همیشه کم توقع ترین و ساکت ترین که همیشه حقش را خورده اندد. صیادان هستند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر