نصیر بوشهر – جعفر روی دل – چرا مردم به القاب و عناوین و گروه های سیاسی رای می دهند ؟ رای های قومی و قبیله‌ای چه تاثیری بر روند انتخابات می گذارد؟ به چه دلیل اکثر کاندید ها مجبورند فعالیت های انتخاباتی خود را حداقل از شش ماه تا یکسال قبل برنامه ریزی کنند؟ […]

نصیر بوشهر – جعفر روی دل – چرا مردم به القاب و عناوین و گروه های سیاسی رای می دهند ؟
رای های قومی و قبیله‌ای چه تاثیری بر روند انتخابات می گذارد؟
به چه دلیل اکثر کاندید ها مجبورند فعالیت های انتخاباتی خود را حداقل از شش ماه تا یکسال قبل برنامه ریزی کنند؟
چرا برخی از مردم بر این باورند که شرکت در انتخابات در دهه های اخیر دستاوردی چندانی برای آنان نداشته است؟
همانطور که مستحضرید زمان تبلیغات انتخابات شورای شهر یک هفته و انتخابات ریاست جمهوری دوهفته می باشد که ۲۴ ساعت قبل از شروع انتخابات به پایان می رسد همین فرصت کم باعث گردیده تا افراد و چهره های جدید نتوانند به اعلام برنامه ها و توانمندی ها و تجربیات خود و دفاع از آن بپردازند و برخی ازمردم نیزدراین فرصت کم نتوانند به شناخت واقعی و راستی آزمایی اهداف و برنامه های کاندیدای محترم بپردازند که با این شرایط خدای ناکرده ممکن هست برخی از مردم در تله گروه های سیاسی ویا تحت تاثیرالقاب وعناوینی همانند دکتر و مهندس و روحانی و یا سید ویا وابستگی های قومی و فامیلی گیرقرار گیرند و بدون توجه به تخصص و تعهد و کاردان بودن افراد رای خود را به صندوق بیندازند که با این شرایط جواب سوال آخرهم مشخص هست که نباید انتظار زیادی از تغییر سرنوشت خود در انتخابات جستجو کنند بنابراین برای عمل به فرامین رهبری مبنی بر ورود افراد جوان تازه نفس و انقلابی و به عرصه انتخابات می بایست حداقل یک فرصت یکماهه برا تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفته شود تا کاندیدای محترم بدون تخطی از قانون بتوانند به معرفی برنامه های خود و فعالیت شفاف انتخاباتی در جامعه بپردازند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر