همانطور که فوتبال دوستان استحضار دارند،در حال حاضر دوباشگاه روستایی بعنوان نماینده استان بوشهر درمسابقات کشوری حضور دارند که تا کنون نتایج درخشانی کسب نموده اند و بایداز طرف مدیران ورزشی ‌وغیر ورزشی در سطح استان مورد حمایت قرارگیرند.با توجه به اینکه شاهین بندر عامری در لیگ ۳فوتیال کشور موفق به صعود به مرحله دوم […]

همانطور که فوتبال دوستان استحضار دارند،در حال حاضر دوباشگاه روستایی بعنوان نماینده استان بوشهر درمسابقات کشوری حضور دارند که تا کنون نتایج درخشانی کسب نموده اند و بایداز طرف مدیران ورزشی ‌وغیر ورزشی در سطح استان مورد حمایت قرارگیرند.با توجه به اینکه شاهین بندر عامری در لیگ ۳فوتیال کشور موفق به صعود به مرحله دوم شده و تیم امیدکارگر بنه گز در لیگ یک حضور داردو ان شاالله از گروه خود صعود خواهد کرد،لذاباید از طرف مدیرمحترم ورزش وجوانان استان ،فرماندارمحترم شهرستان تنگستان ،نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،دهیاران ،شورای اسلامی روستاها و پتانسیل های اقتصادی حاضر در شهرستان مورد پشتیبانی قرار گرفته تا بتوانند به لیگ های بالاتر صعود کرده و بعنوان نمایندگان شایسته روستایی باعث افزایش سهمیه های استان در لیگ های فوتبال کشور گردند.
برای حضوری قدرتمنددر مسابقات میبایست راهکاری مناسب جهت حل مشکلات مالی این دو باشگاه توسط عوامل اجرایی فوق الذکر در شهرستان تنگستان مشخص شده تا ان شاالله بازیکنان وکادرفنی ومدیریتی بدون دغدغه مسابقات لیگ را با موفقیت ادامه دهندوبازیکنان جوان این دو باشگاه پشتوانه ای برای آینده فوتبال استان باشند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر