امروزه حمل و نقل عمومی شهری در جوامع مختلف،رکن اصلی را در کاهش آلودگی هوا،آسان رسانی شهروندان،رفع و سبک کردن ترافیک های شهری و دیگر فوایدی که ترابری عمومی شهری دارا میباشد را پایین تر شرح خواهیم داد. وضعیت وخیم حمل و نقل عمومی دیلم‌ گناوه یکی از کمبودهای اساسی در امر حمل و […]

 

امروزه حمل و نقل عمومی شهری در جوامع مختلف،رکن اصلی را در کاهش آلودگی هوا،آسان رسانی شهروندان،رفع و سبک کردن ترافیک های شهری و دیگر فوایدی که ترابری عمومی شهری دارا میباشد را پایین تر شرح خواهیم داد.

وضعیت وخیم حمل و نقل عمومی دیلم‌ گناوه

یکی از کمبودهای اساسی در امر حمل و نقل عمومی در شهرهای دیلم-گناوه نبود اتوبوس های خط واحد میباشد. در شهر دیلم که یک اتوبوس خط واحد یافت نمیشود. گناوه نیز با توجه به جمعیت قابل توجه اش، سیستم خط واحدش را میتوان تقریبا غیرفعال نامید. پرسش های بس فراوان در این ارتباط در ذهن انسان نقش میبندد.

در این سالها مسئولین منطقه در خواب بوده اند؟

با توجه به جمعیت این دو شهر،اگر برای هر ۵هزار شهروند حداقل ۱دستگاه اتوبوس خط واحد در نظر گرفته شود،برای شهر دیلم ۴ تا ۵ فقره اتوبوس کفایت میدهد.برای شهر گناوه که البته از پیش تشکیلات محدود خط واحد وجود داشته، حدود ۱۰فقره اتوبوس برای سیستم ترابری خط واحد گناوه بسنده میکند.

مگر این طرح چه میزان بودجه لازم دارد؟

مسئولین منطقه از خواب بیدار و جای شعارهای کلیشه ای مصنوعی و وعده های بزرگ که آخر سر نیز برچسبِ نشد و پلمپ بر آن زده میشود، حداقل این پروژه های کم خرج و مبتدی را در راستای رفاه شهروندان قرار دهند تا تمرینی شود برای پروژه های بزرگتر. اگر دو دوتا چهار تا کنیم،سیستم خط واحد و این چند اتوبوس برای دیلم-گناوه بیشینه ۲ تا ۳ملیارد تومان بودجه لازم داشته باشد.

مگر تهیه ۱۵ دستگاه اتوبوس خط واحد کاری نشد و شاهکار است؟

جای تاسف و تاثر است این همه سال مسئولین ذی ربط منطقه و استان دغدغه و اندیشه استفاده از حمل و نقل همگانی را نداشته یا اگر برای مسئولین پیشین و کنونی تبصره قائل شویم،در بهترین حالت آنها عاجز و ناتوان در تدارک و تهیه چند دستگاه اتوبوس برای رفاه حال شهروندان دیلم‌- گناوه میباشند.مسئولان استان سالها در رویای احداث خط راه آهن برای استان میباشند؛زمانی که برنامه و توانایی برای آوردن ۱۵دستگاه اتوبوس برای خط واحد ناکام بوده اند،سخن وری از راه آهن شوخی بامزه ای است!! مگر نه؟

فوایدی که خط واحد برای دیلم-گناوه دارد:

اکنون که نرخ بنزین سه برابر شده است،شهروندان دیلم-گناوه میتوانند روزانه حداکثر با مبلغ ۵ هزار تومان رفت و آمد خود را انجام بدهند.از سایر مزایایی که این حمل و نقل عمومی داراست،اینکه میتواند بیش از صد نفر را شاغل کند.

اطلاعات جزیی و تکمیلی در مورد حمل و نقل عمومی شهری:

در واقع با استفاده ازحمل و نقل عمومی به دلیل تحرک های جابه جایی،ناخودآگاه یک ورزش نیز محسوب میگرد.
دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی در شهرهای مختلف فرصتهای فردی بیشتری را برای رفت و آمد درون شهری با قیمت‌مناسب برای شهروندان،همچنین صرفه جویی قابل توجه در مصرف سوخت انجام میگردد.
با استفاده از حمل و نقل عمومی شهری، مانند اتوبوس های خط واحد ،مترو و غیره…هم در کاهش ناهنجاری های شهری و در نتیجه در نظم و سامان بخشی شهری گام های محکمی در راستای شهری پاک و سالم را میتوان برداشت.
اگر بخواهیم تمامی مزایای کاراییِ حمل و نقل عمومی را شرح داد،متن بس به درازا کشیده خواهد شد؛برای نمونه از دیگر سودبخشی های حمل و نقل عمومی میتوان به کاهش ماشین های شخصی در سطح شهر اشاره نمود که همین موضوع باعث کاهش قابل توجه تصادف ها خواهد شد.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر