پس از اتمام شورای چهارم و انتقادات فراوان از این دوره که عملکردشان اصلا کارنامه قابل قبولی نداشت شورای پنجم با شعارهای دلگرم کننده و پشتوانه ای از اراء مردم فعالیتش را اغاز کرد در ابتدا با تشکیل جلسات در حضور فعالین اجتماعی نشان از فعالیتی خوب و شورایی ساعی را نشان میداد اما رفته […]

پس از اتمام شورای چهارم و انتقادات فراوان از این دوره که عملکردشان اصلا کارنامه قابل قبولی نداشت شورای پنجم با شعارهای دلگرم کننده و پشتوانه ای از اراء مردم فعالیتش را اغاز کرد

در ابتدا با تشکیل جلسات در حضور فعالین اجتماعی نشان از فعالیتی خوب و شورایی ساعی را نشان میداد
اما رفته رفته بروز شکافهایی بین اعضا و اختلافات و انتخاب شهردار که وقفه ای طولانی و تامل برانگیز داشت نشان از شورای قوی که برداشت اولیه مردم بود را نداشت
متاسفانه تا اینجا کارنامه قابل قبولی ارائه نشده
عملکرد های ضعیف شورا باعث سرخوردگی مردم شده
در امور فرهنگی اجتماعی میتوانستند خیلی پررنگ تر ظاهر شوند
از بدو روی کار امدن شورای پنجم هیچ مانوور قابل قبولی مشاهده نشده خروجی جلسات نفعی برای مردم نداشته شورایی که باید نظارت بر کار شهرداری داشته باشد در بسیاری موارد متاسفانه جوری نشان داده گویا از شهرداری حساب میبرد
از کارشناسان خبره استفاده کنند باهم در تعامل باشند و اختلاف را کنار گذاشته با نگاهی غیر سیاسی سعی کنند در رفع مشکلات اهتمام ورزند
تیم بزرگ شاهین استحقاقش خیلی بیش از این ها میباشد که چنین بازیچه قرار گرفته
درامدهای گاز و نفت استان باید درصدی به تیم شاهین برسد چرا باید از اعتبارات شهر برای شاهین هزینه شود؟
چرا یکبار برای همیشه مشکل این تیم پرطرفدار بوشهر را حل نمیکنند نفع چه کسانی میباشد؟؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر